EEM Groepenkasten

Rabobank steunt lokale instellingen met bijdrage

rabobank stimuleringsfonds aanvragenRegio – Rabobank Emmen-Coevorden steunt ook dit jaar weer verenigingen en stichtingen in Zuidoost-Drenthe met een financiële bijdrage. Verenigingen en stichtingen kunnen een financiële bijdrage aanvragen voor activiteiten in de regio via het Stimuleringsfonds van de Rabobank.

Nieuwe aanvragen dienen vóór 5 september a.s. bij de Rabobank binnen te zijn. Alleen dan kunnen de aanvragers in aanmerking komen voor een bijdrage uit de 3e ronde in 2016 van het Stimuleringsfonds.

Met het Stimuleringsfonds geeft de Rabobank Emmen-Coevorden kleinschalige lokale projecten op duurzaam economisch, maatschappelijk en cultureel terrein een extra steuntje in de rug. Het gaat hierbij om projecten in de eigen, directe leefomgeving die brede belangstelling en waardering verdienen en een verrijking voor de plaatselijke samenleving betekenen. Thema’s als leefbaarheid, educatie, zorg, welzijn en milieu staan hierbij centraal.

Verenigingen en stichtingen die barsten van de ideeën en ambities maar te weinig middelen in kas hebben kunnen een aanvraag doen bij de Rabobank via het Stimuleringsfonds. Dit fonds wordt gefinancierd uit het winstbestemmingsfonds van de bank.

Tweede ronde 2016

Voor de 2e ronde van 2016 hebben 46 verenigingen en stichtingen een aanvraag ingediend. Van deze 46 zijn er 25 aanvragen gehonoreerd met een totaalbedrag van € 29.600. Zo heeft de Stichting Promotie Emmer-Compascuum een bijdrage ontvangen voor de organisatie van een midzomerfair. Tennisvereniging Heideslag uit Erica heeft een bijdrage ontvangen om te renoveren en het Filmhuis in Emmen heeft een bijdrage ontvangen voor de aanschaf van een mobiele filminstallatie.

Beoordeling van de aanvraag

De klankbordgroep, bestaande uit leden van de bank, bepaalt welke aanvragen een bijdrage uit het Stimuleringsfonds krijgen. Zij kijken naar creativiteit, originaliteit, haalbaarheid, spreiding over het werkgebied en in hoeverre het project de regio verrijkt.

Aanvragen

Verenigingen, stichtingen of instellingen die een aanvraag willen indienen, moeten dat vóór 5 september 2016 doen via de website www.rabobank.nl/emmen-coevorden bij het onderwerp Stimuleringsfonds door het online aanvraagformulier in te vullen.

(Bron: zuidoosthoeker.nl)

Tripadvisor NL 600x300


Back To Top