EEM Groepenkasten

Ruim € 805.000,- aan bijstandsfraude opgespoord

papier geld bankbiljet bankbiljetten papiergeldRegio – De gemeente Emmen heeft in 2016 een bedrag van € 805.000,- aan bijstandsfraude opgespoord voor de gemeenten Emmen, Coevorden en Borger-Odoorn.

Er zijn onder andere 97 uitkeringen beëindigd. Dit levert, gerekend naar de toekomst, een besparing van 1,5 miljoen euro op voor de 3 gemeenten.

Fraude of nalatigheid?

Het komt voor dat mensen ‘onbewust’ frauderen. Mensen geven een wijziging in hun situatie niet juist of niet op tijd door waardoor die persoon ten onrechte een (hogere) bijstandsuitkering ontvangt. Ook dit is bijstandsfraude en ook dat heeft consequenties. Daarom is het belangrijk dat mensen hun gegevens goed controleren en een wijziging in de persoonlijke situatie doorgeven om een boete te voorkomen. Neem bij twijfel altijd contact op met de gemeente.

Onjuiste opgave persoonlijke informatie

In 2016 ging het in de meeste gevallen over onjuiste opgave van de woonsituatie en partnerfraude (het niet doorgeven van samenwonen met een partner), gevolgd door het niet opgeven van inkomsten.

Een uitkering is bedoeld voor mensen die er recht op hebben. Onrechtmatig gebruik van uitkeringen wordt daarom aangepakt door de gemeente. De komende jaren wordt ingezet op het voorkomen van fraude door het geven van voorlichting. Ook worden er achteraf controles gehouden, boetes opgelegd en worden fraudebedragen teruggevorderd.Back To Top