EEM Groepenkasten

Snelle invoer Duitse tolheffing internationaal personenautoverkeer verwacht

tolheffingEen exacte datum is nog niet bekend, maar de Duitse tolheffing voor personenauto’s gaat er dan toch echt komen. Naar verwachting zal het Europees Parlement het aangepaste plan van de Duitsers dit jaar alsnog eindelijk goedkeuren.

Geen ongelijkheid

Het oorspronkelijke plan heeft inmiddels een behoorlijke aanpassing ondergaan. Deze aanpassingen zijn nu ruim voldoende om van een Europees Nee een Ja te maken. De Duitse automobilist zal geen compensatie ontvangen via de wegenbelasting,  en er komt naast een tiendaagsvignet, twee maanden en een jaar, ook een vierde vignet. met de laatstgenoemde kan er ook voor een kortere periode door Duitsland gereden worden.

Schoner is minder

Ook komt er een koppeling die ervoor zorgt dat eigenaren van een schonere auto minder gaat betalen. De oorspronkelijk geplande compensatie via de wegenbelasting voor eigen inwoners was het grootste bezwaar en was tevens tegen het principe van vrij verkeer. Dit is dus nu opgelost. Samen met de andere aanvullingen ligt er nu een plan op tafel, dat voor de Europese Unie geen beletsel meer zal gaan vormen om goedgekeurd te kunnen worden. Duitsland denkt er jaarlijks meer dan 500 miljoen Euro mee binnen te gaan halen.

Duitse A31

Enkele tientallen jaren geleden is de Duitse autobaan, de  A31, gebouwd met een flinke subsidie van de Nederlandse overheid en een flinke financiële injectie van het noordelijk Nederlands bedrijfsleven. Rest nu alleen de vraag: ‘Gaan de Duitsers dit van hun eerst verdiende miljoenen netjes terugbetalen?’

Nederland blijft achter

En Nederland blijft maar achter de feiten aanhobbelen: België, Frankrijk, Oostenrijk, Zwitserland, Italië, Slovenië om maar een paar landen te noemen en nu ook Duitsland. Wordt het ook geen tijd om ook ons land Europees gezien te gaan compenseren? Denk eens aan de Betuwelijn met de vele tientallen miljoenen aan investeringen voor het snel vervoeren van goederen naar.. jawel, voornamelijk Duitsland. En dat ten koste van het woongenot van de Nederlandse bevolking in betreffende gebied. Op al die lawaaiige treinstellen kan toch ook een flinke tolheffing op komen te staan? Misschien brengt dit nog wel meer in het Nederlandse geldlaatje dan de verwachtte 500 miljoen voor de Duitse schatkist. Kunnen wij allemaal gewoon een jaarkaartje nemen, of is het misschien beter dat de mensen die de Europese landen vertegenwoordigen, ervoor gaan zorgen dat het inderdaad een Europese Unie wordt en er nergens meer tol op wat dan ook voor vervoersmiddel geheven wordt. De eeuwen zullen het ons leren!

Tripadvisor NL 600x300


Back To Top