EEM Groepenkasten

SportPlatformavond Klazienaveen: “Iets neerzetten wat blijvend is”

sportplatform klazienaveen sportraad Klazienaveen – Gisteravond was opnieuw een SportPlatformavond voor sportverenigingen in Klazienaveen, dit keer in samenwerking met SportDrenthe en M&Gezond, met als thema Sportdorp Klazienaveen. Plaats van de bijeenkomst was wederom de kantine van vv Klazienaveen.

Sportplatform wil Sportraad

Harjo van der Valle, sinds 2008 BuurtSportCoach in Q4 van de gemeente Emmen (Klazienaveen/Zwartemeer/Barger-Compascuum/Nieuw-Dordrecht/Barger-Oosterveld), opende de avond en onderstreepte het doel van deze bijeenkomst. De bedoeling van dit SportPlatform was om gezamenlijk van gedachten te wisselen over een aantal zaken die staan te gebeuren in 2016. Zoals bekend is de bij de NOC*NSF ingediende SportImpulsaanvraag gehonoreerd en daardoor is er (financiële) ruimte voor vernieuwing en aanvulling ontstaan binnen Sportief Klazienaveen. Alle sportverenigingen maken deel uit van Sportief Klazienaveen en waren daarom uitgenodigd om hierover praten, brainstormen, discussiëren, nadenken en ga zo maar door. Tevens vertelde hij dat het de bedoeling is om een gezamenlijke sportraad op te richten. “Samen sta je sterk en kun je meer bereiken. Gezamenlijk kun je dan bijvoorbeeld naar de Gemeente stappen en kun je meer bereiken dan wanneer je dit individueel doet. Hiervoor moeten we met elkaar in gesprek.”, aldus Harjo.

“Iets neerzetten wat blijvend is”

Dorien van de Kant, sportconsulent en projectleider van SportDrenthe, vertelde vervolgens hoe een en ander in zijn werk gaat en wat ‘we’ kunnen doen met de toegekende subsidie. Deze subsidie, een zogeheten SportImpuls, wordt gegeven door het NOC*NSF en het ministerie van VWS. “De bedoeling van deze impuls is om meer mensen naar eigen behoefte en in eigen omgeving aan het sporten/bewegen te krijgen.”, aldus Dorien.

sportplatform klazienaveen sportraad dorien van de kant sportdrenthe

“Deze Impuls loopt al vanaf 2012 en het is de bedoeling om hiermee iets neer te zetten wat blijvend is. Hiermee is bijvoorbeeld al het Beachveld op de plek van de oude sporthal gecreëerd. Van dit budget met maximaal 10% worden gebruikt voor materialen en maximaal 5% voor accommodaties.”. Vervolgens laat Dorien aan de hand van een YouTube-filmpje zien hoe het Sportdorp is ontstaan en dat het werkt vanuit een behoefte om op die manier een vernieuwend sportaanbod te creëren welke wordt geïntegreerd bij het bestaande lokale aanbod. “De doelgroep is 0-99 jaar (en ouder, mochten die er zijn!), maar de focus ligt op 0-22 jaar. Hiervoor is ook de subsidie Jeugd In Lage Inkomensbuurten gekregen.”

Het Beachveld is in samenwerking met meerdere verenigingen opgezet, maar de verdere ontwikkelingen liggen op dit moment eventjes stil. De bedoeling is om het Beachveld officieel te openen tijdens de officiële start van Sportdorp Klazienaveen. Andere doelen, naast het nieuw leven inblazen van het Beachveld, zijn het promoten van schoolsport, het maken van een sportpresentatiegids en het betrekken van meer kinderen bij evenementen.

sportplatform klazienaveen sportraad

Kansen of ideeën

“De subsidie kan voor nog meer doeleinden worden gebruikt. Bijvoorbeeld ook voor kaderopleidingen, zoals bijvoorbeeld het opleiden van wedstrijdleiders die breed inzetbaar zijn voor alle sporten. Iedereen kan ideeën en/of kansen aandragen, bijvoorbeeld via de mail, die dan tijdens de volgende bijeenkomst kunnen worden besproken. Er zal dan zo snel mogelijk terugkoppeling plaatsvinden.”, vervolgt Dorien.

Een idee dat tijdens deze avond is geopperd is om een soort flexibel lidmaatschap te introduceren. Als iemand bijvoorbeeld maar 1 of 2 keer per maand wil of kan trainen, dan hoeft hij of zij dan niet het volledige lidmaatschap te betalen, maar alleen die keer dat hij of zij daadwerkelijk komt.

Harjo: “Op dit moment zijn 82% van de kinderen van groep 3 t/m 8 lid van minimaal 1 sportvereniging. Dat lijkt leuk, maar dat betekent ook dat er 18% geen lid is. Wij gaan nog inventariseren waarom die geen lid zijn: geen zin, geen tijd, of misschien geen geld? Dat 82% wel lid is, is echter ook nog geen garantie dat ze daadwerkelijk genoeg beweging krijgen. Bovendien gaat het aantal leden na groep 8 hard naar beneden, vooral in de leeftijd van 14/15 jaar. Dan gaan vaak andere belangen spelen. We moeten kijken of we hier gezamenlijk iets aan kunnen doen.”

M&Gezond: verbetering van de gezondheid

Na de korte onderbreking komt Pia Elenbaas van M&Gezond aan het woord. Zij legt het e.e.a. uit over het programma “Gezond in…”, een programma van het ministerie van VWS met ondersteuning van Pharos en Platform31. “Wij zijn hiermee bezig, omdat ook de gemeente gebaat is bij gezonde burgers.”, aldus Pia. “Het doel is behoud en verbetering van de gezondheid van alle inwoners van de gemeente.De problematiek in de gemeente is heel groot, op sommige punten (zoals obesitas) zelfs 2 keer zo groot als landelijk. Wij pakken dit probleem aan middels de bottum-up methode. Hierbij staat de inwoner centraal. Het is niet ‘wat kunnen wij jou bieden’,  maar ‘wat heb jij nodig’.”

sportplatform klazienaveen sportraad pia elenbaas m&gezond

“Wij zijn een soort rondreizend circus dat aansluit bij wat er is (bijvoorbeeld aanwezig tijdens evenementen), en samen geven wij aandacht voor een betere gezondheid. Er is een bepaald werkbudget, waarvan iedere vereniging kan profiteren. Hiervoor moet een aanvraagformulier (format) ingevuld worden en moet aan bepaalde criteria worden voldaan. Zo worden er bijvoorbeeld geen salarissen of huur vergoed en moet het wel gaan om iets voor langere duur. Het programma loopt nog tot 2017. Dan gaan we borgen en kijken of de projecten duurzaam zijn.”, vervolgt Pia.

Meer informatie hierover is te vinden op www.gezondinemmen.nl en www.gezondin.nu.

Vanuit de zaal wordt geopperd dat een “Gezonde kantine” eigenlijk helemaal niet functioneert zoals het nu het geval is. Een blikje cola kost bijvoorbeeld € 1,00, terwijl een flesje vruchtensap bijna het dubbele kost: € 1,80. Zo kost een broodje gezond bijvoorbeeld € 1,50, terwijl een saucijzenbroodje maar € 0,50 kost. Dat zou dus eigenlijk allemaal andersom moeten zijn. “Er is ook op dit vlak inderdaad nog genoeg werk aan de winkel.”, antwoord Pia.

Dorien voegt hieraan toe, dat iedere sportvereniging die graag een gezonde kantine wil zich via de mail (Dorien of Harjo) kan aanmelden. Het SportPlatform kan dan kijken of het mogelijk is om centraal een coach hiervoor in te zetten.

sportplatform klazienaveen sportraad

Meer informatie, vragen, aanmeldingen

Voor meer informatie, vragen en aanmeldingen kun je contact opnemen met Harjo van der Valle (h.valle@emmen.nl) en/of Dorien van de Kant (dvandekant@sportdrenthe.nl).

Meer informatie via:

www.sportiefklazienaveen.nl
www.sportdrenthe.nl / www.drenthe-beweegt.nl
www.gezondinemmen.nl
www.gezondin.nu
www.jongerenopgezondgewicht.nl / www.jogg.nl

Sportief Klazienaveen: Op naar een Sportief en Vitaal Klazienaveen!

sportplatform klazienaveen sportraadBack To Top