EEM Groepenkasten

Steeds meer bedrijven in Drenthe bieden mensen met arbeidsbeperking een kans

dag van de 1000 voorbeelden werken met arbeidsbeperkingRegio – Een steeds groter aantal bedrijven in de provincie Drenthe kiest voor werknemers met een arbeidsbeperking, en dus sociaal ondernemen. Ondernemers uit de regio vertellen op 16 februari 2017, de Dag van de Duizend Voorbeelden, hoe mensen met een arbeidsbeperking succesvol kunnen worden ingezet in hun bedrijf.

Onderdeel banenafspraak

De Dag van de Duizend Voorbeelden is een landelijk initiatief van VNONCW-MKB en LTO Nederland en is onderdeel van de Banenafspraak. Deze afspraak, in 2013 gemaakt tussen overheid, werkgevers- en werknemersorganisaties, heeft als doel dat er in 2026 125.000 banen gerealiseerd zijn voor mensen met een arbeidsbeperking. Elke arbeidsregio ondersteunt ondernemers in de regio bij het beschikbaar maken van werkplekken voor mensen die anders uit beeld dreigen te blijven. Ondersteuning is er zowel op financieel gebied als op het vlak van coaching en begeleiding van werkgever en werknemer.

Koplopers

Op de Dag van de Duizend Voorbeelden op donderdag 16 februari in de regio Drenthe, georganiseerd door Werkgeversservicepunt Drenthe, komen bij Dolmans Landscaping in Beilen zo’n 25 ondernemers uit Drenthe bijeen om met elkaar ervaringen uit te wisselen over de inzet van mensen met een arbeidsbeperking. Drenthe doet het als provincie al erg goed op dit gebied. Als koplopers op het gebied van sociaal ondernemen ontvangen deze bedrijven uit de arbeidsmarktregio Drenthe van Sjoerd Wind van VNO-NCW een presentje.

Netwerk sociaal ondernemen

De bijeenkomst is direct het startpunt voor de bouw van een netwerk in de arbeidsmarktregio Drenthe, waarin de aanwezige bedrijven als voorbeeldwerkgever optreden. Het komende jaar worden er bedrijfsbezoeken, workshops en activiteiten georganiseerd voor en door bedrijven in het netwerk met als doel het enthousiasmeren en inspireren van bedrijven in de regio om een kans te bieden aan mensen met een arbeidsbeperking.

Over de Dag van de Duizend Voorbeelden

De Dag van de Duizend Voorbeelden is een initiatief van ‘Op naar de 100.000 banen’ van VNO-NCW, MKB Nederland en LTO Nederland, en wordt mogelijk gemaakt door Instituut Gak.

Op de Dag van de Duizend Voorbeelden laten ondernemers uit de 35 arbeidsregio’s in Nederland zien wat het oplevert om mensen met een beperking een kans te geven op de werkvloer. Ruim vijfhonderd werkgevers die dat al doen worden in het zonnetje gezet, en zij inspireren op hun beurt honderden collega-werkgevers.
In het hele land zijn tientallen evenementen om te informeren, inspireren en werkgevers te verbinden met elkaar en met potentiële werknemers. Deze evenementen worden georganiseerd in samenwerking met regionale werkgeversservicepunten en werkgeversverenigingen.

Website: www.dagvande1000voorbeelden.nlBack To Top