EEM Groepenkasten

“Sterk Lokaal, de Drent centraal!” is sterk verkiezingsprogramma

sterk lokaalKlazienaveen – Dit weekeinde heeft de Algemene Ledenvergadering van Sterk Lokaal in Klazienaveen het verkiezingsprogramma vastgesteld. Hoofdthema’s van het programma zijn: meer ruimte voor initiatieven uit de samenleving door minder provinciale regelgeving, herbezinning op de taakstelling voor alternatieve (wind-) energie en meer banen door goede infrastructuur.

Goed programma

Lijsttrekker Aimée Niebuir-Van der Ham is trots op het programma dat de titel ‘Sterk Lokaal, de Drent centraal!’ draagt. “We zijn er in korte tijd in geslaagd een goed programma op te stellen. Niet alleen de inhoud staat als een huis, het is ook nog eens prima leesbaar. Dit is een programma dat helemaal is geschreven voor Drenthe en haar inwoners. Geen partijideologie of Haagse belangen die gediend moeten worden, maar gewoon goede plannen voor Drenthe; een provincie waar het prima wonen, werken en recreëren is.”

Drenthe beter en concreter; gewoon doen

Sterk Lokaal wil het aantal provinciale regels verminderen. Harrie Kroeze, de nummer twee van Sterk Lokaal: “Drenthe behoort tot de top drie van alle provincies met de meeste regels en verordeningen. Die regels zorgen er voor dat het provinciebestuur veel invloed uitoefent. Dat is een ouderwetse manier van ‘van bovenaf’ besturen. Wij willen aan de slag in Drenthe. De provincie zal zich met minder zaken moeten bemoeien, en meer over moeten laten aan gemeenten. Op die manier kan ‘van onderop’ bestuurd worden, zodat initiatieven uit de samenleving ook daadwerkelijk gerealiseerd kunnen worden.”

Een andere wind door Drenthe

“Sterk Lokaal vindt dat de provincie gefaald heeft in het windmolenproces,” aldus Aimée Niebuir-Van der Ham. “Wij vinden dat de provincie zich veel harder moet opstellen richting het Rijk, zodat ook andere duurzame vormen van energie mogen worden ingezet. Waarom in vier van de twaalf gemeente windenergie? We willen komen tot een betere verdeling en samen met gemeenten in Drenthe streven naar een beter proces. Dit betekent dat Sterk Lokaal voor uitbreiding van het zoekgebied is, maar dat we dat samen met de gemeenten willen gaan doen.”

Goede infrastructuur leidt tot banen

Om werkgelegenheid te creëren is het belangrijk om concurrerend te zijn met andere regio’s. Drenthe moet goede vestigingsvoorwaarden hebben om dit te verwezenlijken. Volgens Niebuir-Van der Ham is goede bereikbaarheid van Drenthe één van deze vestigingsvoorwaarden. “Investeren in de verdubbeling van het spoor Emmen-Zwolle en de autowegen N34 en N48 is daarom voor ons een speerpunt. Sterk Lokaal vindt ook dat de wegenbelasting die de provincie heft naar beneden moet, want Drenthe behoort tot de duurste provincies van Nederland.”

Algemene Ledenvergadering

Tijdens de ALV die zaterdag in Klazienaveen werd gehouden hebben de leden van Sterk Lokaal het programma besproken. Kroeze: “Het was een goede discussie zoals die thuis hoort bij een democratische partij als Sterk Lokaal. De leden hebben een aantal voorstellen gedaan voor aanvullingen op het programma. Die zullen komende week redactioneel worden uitgewerkt. Naar verwachting zal na het komend weekeinde het programma op onze site www.sterklokaal.nl te vinden zijn. De kandidatenlijst zullen we binnenkort tijdens een volgende ledenvergadering vaststellen.

(Bron: sterklokaal.nl)Back To Top