EEM Groepenkasten

Succesvolle bijdrage duurzame bouw en werk voor jongeren

gemeentehuis, emmen, avondEmmen – De aanvragen voor het aanvalsplan Bouwen, Duurzaamheid en Jeugdwerkloosheid blijven komen. Het college van de gemeente Emmen heeft daarom
besloten om het plan tot eind 2017 te verlengen.

Wethouder Jisse Otter: “Verlenging van dit mooie project is een win-win situatie. Het levert een bijdrage aan de bestrijding van werkloosheid, het is een investering in de lokale bouwsector en in duurzame gebouwen en het zorgt voor een betere leefomgeving.”

Budget voor nieuwe projecten

In mei 2013 heeft de gemeenteraad het Aanvalsplan Bouwen, Duurzaamheid en Jeugdwerkloosheid vastgesteld. Hiervoor was een budget van € 8,8 miljoen gereserveerd. Het volledige budget is nog niet benut en blijft tot met 2017 beschikbaar voor nieuwe projecten. Sinds mei 2013 zijn er 27 projecten gerealiseerd met een bijdrage vanuit het aanvalsplan. Er zijn 257 woningen gebouwd met behulp van een bijdrage uit het aanvalsplan. Daarnaast zijn 116 woningen gerenoveerd en op het gebied van duurzaamheid erg verbeterd. In totaal leverde leverde dit een investering op van circa €39 miljoen aan bestaande gebouwen en nieuwbouw in de gemeente Emmen.

Budget aanvragen

Initiatiefnemers voor projecten die passen binnen de doelen van het aanvalsplan kunnen tot en met 2017 budget blijven aanvragen. Deze doelen zijn:

  • Een impuls geven aan de lokale bouwsector
  • Het duurzaam bestendig maken van woningen
  • Het tegen gaan van jeugdwerkloosheid
  • Het tegengaan van verpaupering


Back To Top