Klazienaveen – Emmen – Binnenkort valt de jaarlijkse aanslag voor de gemeentelijke belastingen weer bij de burger in de bus. De aanslag bestaat uit een percentage OZB en Rioolheffing en een deel voor de afvalstoffenheffing. De OZB en Rioolheffing worden berekend aan de hand van de WOZ-waarde van een pand waarvan u op 1 januari