Zwartemeer – De nog aan te leggen waterbuffer tussen De Panden en de Hogeweg in Zwartemeer gaat ervoor zorgen dat Zwartemeer een stukje oorsprong in het nieuwe nog te vormen Swarte Meer terug krijgt. De hiervoor benodigde werkzaamheden zullen in oktober beginnen, dat meldt de Bestuurscommissie Bargerveen-Schoonebeek. Het plan maakt onderdeel uit van de herinrichting van het