Regio – Sinds maandag is het Nationaal Hitteplan van kracht. Door het aanhoudende warme weer roept het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) mensen op om extra goed te zorgen voor kwetsbare mensen, zoals ouderen, chronisch zieken en mensen in verzorgingstehuizen. Wat is het Nationaal Hitteplan? Het Nationaal Hitteplan omvat richtlijnen voor zorgverleners voor hoe