Vandaag stond ik les te geven, aan een klas vol verschillende gelovigen en ongelovigen. Terwijl ik, aan de hand van de term ‘samenspel’, probeerde uit te leggen dat een improvisatie scene juist op die manier goed tot zijn recht komt, hief er luttele kilometers verderop een neergeslagen agent zijn hoofd. Hij moet hebben gedacht: “Laat