Emmen – Per 1 augustus 2016 draagt de gemeente Emmen de kleedaccommodaties over aan de 31 buitensportverenigingen. Bij de overdracht stelt de gemeente in totaal € 830.000,- beschikbaar aan verenigingen voor onderhoud. Samen met de verenigingen is een verdeelsleutel afgesproken. Het bedrag per vereniging hangt af van de grootte van het gebouw, het aantal kleedkamers en de staat van onderhoud. Stimuleringsfonds