EEM Groepenkasten

dorpsraad Archive

Veel animo voor herinrichting Oude Marktplein Klazienaveen

Klazienaveen  – Er is veel belangstelling voor de herinrichting van het Oude Marktplein in Klazienaveen en de nieuwbouw die daar plaats zal gaan vinden. Afgelopen donderdag 8 februari werden de plannen daarvoor onthuld. De officiële onthulling van de totale herinrichting inclusief de bouw van 8 huizen op het voormalige terrein van De Snikke vond donderdag

Dorpsraad Klazienaveen gaat speeltuinen onderzoeken

Klazienaveen – De EOP Klazienaveen (de Dorpsraad) gaat alle speeltuinen in Klazienaveen langs om te kijken hoe de toestand is van deze speeltuinen, reden hiervan is dat men regelmatig te horen krijgt dat ze slecht of matig zijn en dat de val zone helemaal dicht groeit met gras. Veilig spelen Woordvoerder van de EOP Klazienaveen Jan Gerfen zegt

EOP Klazienaveen ziet oude ijsbaan als ideale evenementenlocatie

Klazienaveen – De EOP (dorpsraad) van Klazienaveen ziet de oude ijsbaan als ideale locatie voor evenementen, die nu nog op het oude marktplein plaatsvinden. Het oude marktplein zal dan alleen nog worden gebruikt als parkeerplaats. Woordvoerder Jan Gerfen laat weten dat de EOP hierover binnenkort een balletje zal opgooien bij de directe van Cabot (voormalige

Dorpsraad Klazienaveen wil vangrails in bocht Kazerneweg

Klazienaveen – De Dorpsraad van Klazienaveen wil graag vangrails in de haakse bocht bij de Kazerneweg en de Meester Ovingstraat, bij de oude Marechaussee Kazerne. Verraderlijk stukje weg Woordvoerder Jan Gerfen laat weten dat de dorpsraad de mogelijkheden daarvoor wil onderzoeken, omdat het om een zeer verraderlijk stukje weg gaat dat potentieel gevaar voor weggebruikers

Nieuwe EOP (Dorpsraad) Klazienaveen bedankt oude EOP

Klazienaveen – Het nieuwe EOP-bestuur (Erkende Overleg Partner, voorheen Dorpsraad) Klazienaveen bedankt het oude EOP-bestuur voor de jarenlange (van 1999 t/m 2016, red.) tomeloze inzet voor het dorp Klazienaveen. Dhr. Boxem, dhr. de Vries, dhr. Snippe, dhr. Danhof, dhr. de Hoop en dhr. Boers, de oud-bestuursleden, hebben zich al die jaren ingezet voor ons als grootste buitendorp

Erkend Overleg Partner schenkt Historisch Klazienaveen borden

Klazienaveen – De Erkend Overleg Partner Klazienaveen (EOP) heeft de 6 historische borden kortgeleden geschonken aan de Stichting Historisch Klazienaveen. Het vorige bestuur van de EOP heeft op 18 april van dit jaar haar taken neer gelegd. Een van de laatste taken van het oude bestuur was het schenken van de informatieborden aan de Stichting.

Straatverlichting uitvalswegen Klazienaveen moet beter

Klazienaveen – Op de Brugstraat en Dordsedijk in Klazienaveen is de straatverlichting te zwak, waardoor gevaarlijke verkeerssituaties kunnen ontstaan. Bij diverse kruisingen en oversteekplaatsen langs de Dordsedijk en de kruising van de Antares met de Brugstraat is de verlichting dusdanig zwak, dat ze in het donker lang niet altijd overzichtelijk zijn, waardoor gevaarlijke situaties ontstaan.

Klazienaveen heeft een nieuwe EOP (Dorpsraad)

Klazienaveen – Klazienaveen heeft per 7 december 2016 weer een Erkend Overleg Partner (Dorpsraad, red.). Op donderdag 15-12-2016 is besloten de bestuurstaken als volgt te verdelen: Het dagelijks bestuur (DB) wordt gevormd door voorzitter Erwin Robben, secretaris Vianna Spang en penningmeester Anneke Griemink. De overige bestuursleden zullen zich al dan niet met diverse op te richten werkgroepen

Klazienaveen kan nog een paar nieuwe bestuursleden gebruiken

Klazienaveen – Ben jij betrokken bij het dorp? Maak jij het dorp mooier en wil je je inzetten voor de toekomst van Klazienaveen? Voel je je verbonden met de bewoners van Klazienaveen en weet je wat er leeft en belangrijk is? Als bestuurslid van de “vereniging van belangenorganisaties Klazienaveen” (de dorpsraad) zie je kansen om de leefbaarheid in

Erkende Overleg Partner (EOP) Klazienaveen zoekt nieuw bestuur

Klazienaveen – Ben jij betrokken bij Klazienaveen? Maak jij het dorp mooier? Zet jij je in voor de toekomst van het dorp? Dan is de EOP op zoek naar jou! Klazienaveen is een mooi dorp dat mooi moet blijven. We moeten ervoor zorgen dat inwoners hier graag wonen en blijven wonen. Kinderen kunnen veilig over

Klazienaveen maakt werk van nieuw bestuur dorpsraad

Klazienaveen – Deze week krijgen alle Klazienaveners een brief in de bus van het interim-bestuur van de dorpsraad met daarin een oproep om zich kandidaat te stellen voor een bestuursfunctie. Begin dit jaar stapte het bestuur van de dorpsraad van Klazienaveen op. Daarna is er een doorstart gemaakt met een interim-bestuur, dat zich ten doel

Voet- en fietspad Kamerlingswijk WZ vernieuwd

Zwartemeer – Afgelopen jaren liep het experiment waarbij de Dorpsraad Zwartemeer zelf projecten op gebied van grijs en groen uitvoerde. Als vervolg hierop wordt binnenkort het voet- en fietspad langs de Kamerlingswijk W.Z. in Zwartemeer vernieuwd. Dit pad is in slechte staat door de boomwortels die onder het pad door lopen. Nadat een aannemer de

Openbaarmaking kandidatenlijsten dorpsraden Zwartemeer en Erica

Emmen – Op vrijdag 6 februari om 16.00 uur gaat de voorzitter van het centraal stembureau voor de verkiezingen van de dorpsraden Zwartemeer en Erica de nummering van de kandidaten en de geldigheid van de lijstcombinaties bepalen. Dit is een openbare zitting in het gemeentehuis (ingang Vreding). De voorzitter beslist dan tijdens die openbare zitting