EEM Groepenkasten

gemeenteraad Archive

Oproep aan onze inwoners om kandidaat raadslid te worden!

Ons programma is zeer realistisch, het lost de armoede op, bestrijdt de krimp, schept wél vele banen, innoveert, investeert, pakt oorzaken aan, schrapt regels en bureaucratie, zorgt voor toegankelijke en betaalbare complementaire zorg en welzijn, ontlasting van mantelzorgers en vrijwilligers. Het zorgt voor betaalbare woningen, een effectievere en dienstbare organisatie van de gemeente, voor meer

Uitnodiging vergadering over profielschets nieuwe burgemeester

Emmen – Vandaag, donderdag 29 september praat de gemeenteraad over de profielschets van de nieuwe burgemeester van de gemeente Emmen. Iedereen is van harte welkom om deze raadsvergadering bij te wonen. De vergadering begint vanavond om 19.00 uur in de raadszaal in Emmen. Benoeming van de nieuwe burgemeester Om de benoeming van de nieuwe burgemeester

Stel uw vragen voor een nieuwe burgemeester

Emmen – Eind mei nam Cees Bijl na vijftien jaar afscheid als burgemeester van Emmen. Dat betekent dat Emmen een nieuwe burgemeester krijgt. Stel daarom uw vragen voor een nieuwe burgemeester. Een burgemeester is er voor alle inwoners van de gemeente en daarom is het belangrijk inwoners te betrekken bij de keuze voor een nieuwe burgemeester. Een vertrouwenscommissie

College Emmen past regieplan windenergie aan

Emmen – Het college van Burgemeester en Wethouders heeft een gewijzigd Regieplan windenergie vastgesteld. De gemeente Emmen wil de overlast en gezondheidsrisico’s voor inwoners zoveel mogelijk beperken en kiest er voor om de 95,5 MW op een zo groot mogelijk afstand van woongebieden te realiseren. Uit onderzoek blijkt dat als 1.100 meter tot woongebieden wordt