EEM Groepenkasten

gemeenteraad Archive

Bijeenkomst raadsfracties ‘informatierapport’

Emmen – Op donderdagavond 5 april om 19.30 uur is er een openbare bijeenkomst in de raadszaal van het gemeentehuis. Verkenner Jan Bos deelt zijn bevindingen over de gesprekken die vorige week zijn gevoerd om een nieuw college te vormen. Op basis van de gesprekken is een informatierapport opgesteld, die tijdens deze avond besproken gaat worden met alle raadsfracties. Verkenningsfase

Jan Bos informateur in Emmen

Gemeente Emmen – René van der Weide van Wakker Emmen heeft de lijsttrekkers van alle raadspartijen uitgenodigd voor een verkennend gesprek. Alle fracties zijn gevraagd om op 28 maart te komen praten over het nieuw te vormen college. Voor het proces is oud-wethouder Jan Bos (Wakker Emmen) gevraagd als informateur. Hij gaat de gesprekken leiden. Ideale man René van der

Waarom krijg ik twee stempassen?

Regio – Op 21 maart zijn er niet alleen verkiezingen voor de gemeenteraad. Je kunt deze keer ook stemmen over een nieuwe wet. Dit heet een referendum. Voor dit referendum krijg je een extra stempas. Let op! Niet iedereen ontvangt deze stempas. Deze is geel met rood. De pas voor de gemeenteraadsverkiezing is blauw. De stempassen krijg je uiterlijk 7 maart in de bus. Heb

Woensdag 21 maart 2018 Gemeenteraadsverkiezing, stem ook!

Regio – Op woensdag 21 maart is de gemeenteraadsverkiezing. Alle Nederlanders vanaf 18 jaar mogen dan stemmen. Bepaal je ook mee wie er in de  gemeenteraad van Emmen komen? De gemeenteraad beslist namens de inwoners over de plannen voor de gemeente. Jouw stem is belangrijk Het is belangrijk dat mensen in de gemeente goed weten wat inwoners willen. Door te stemmen laat jij weten wat

Oproep aan onze inwoners om kandidaat raadslid te worden!

Ons programma is zeer realistisch, het lost de armoede op, bestrijdt de krimp, schept wél vele banen, innoveert, investeert, pakt oorzaken aan, schrapt regels en bureaucratie, zorgt voor toegankelijke en betaalbare complementaire zorg en welzijn, ontlasting van mantelzorgers en vrijwilligers. Het zorgt voor betaalbare woningen, een effectievere en dienstbare organisatie van de gemeente, voor meer

Uitnodiging vergadering over profielschets nieuwe burgemeester

Emmen – Vandaag, donderdag 29 september praat de gemeenteraad over de profielschets van de nieuwe burgemeester van de gemeente Emmen. Iedereen is van harte welkom om deze raadsvergadering bij te wonen. De vergadering begint vanavond om 19.00 uur in de raadszaal in Emmen. Benoeming van de nieuwe burgemeester Om de benoeming van de nieuwe burgemeester

Stel uw vragen voor een nieuwe burgemeester

Emmen – Eind mei nam Cees Bijl na vijftien jaar afscheid als burgemeester van Emmen. Dat betekent dat Emmen een nieuwe burgemeester krijgt. Stel daarom uw vragen voor een nieuwe burgemeester. Een burgemeester is er voor alle inwoners van de gemeente en daarom is het belangrijk inwoners te betrekken bij de keuze voor een nieuwe burgemeester. Een vertrouwenscommissie

College Emmen past regieplan windenergie aan

Emmen – Het college van Burgemeester en Wethouders heeft een gewijzigd Regieplan windenergie vastgesteld. De gemeente Emmen wil de overlast en gezondheidsrisico’s voor inwoners zoveel mogelijk beperken en kiest er voor om de 95,5 MW op een zo groot mogelijk afstand van woongebieden te realiseren. Uit onderzoek blijkt dat als 1.100 meter tot woongebieden wordt
Back To Top