EEM Groepenkasten

locatie windmolens Archive

50,4 MW aan windmolens op Energiepark Pottendijk

Regio – Energiepark Pottendijk B.V. wil 12 tot 14 windmolens op de locatie Pottendijk realiseren. De molens van minder dan 150 meter hoog en een plaatsingsduur van 16 jaar, zijn samen goed voor 50,4 MegaWatt aan windenergie. Om dit mogelijk te maken heeft initiatiefnemer Jeroen Deddens onlangs afspraken met Raedthuys en Yard gemaakt over hun

Locaties voor windmolens bekend

Regio – Op dinsdag 28 juni heeft de gemeenteraad de ‘Structuurvisie Emmen, Windenergie’ vastgesteld. Met dit besluit heeft de raad de locaties aangewezen waar windparken mogen worden gebouwd. Ook staan in de structuurvisie eisen waaraan ontwikkelaars van een windpark zich moeten houden om hinder te beperken. Met het vaststellen van de structuurvisie zijn de volgende
Back To Top