Emmen – Eric van Oosterhout is maandagavond 13 maart door lococommissaris van de Koning Henk Brink geïnstalleerd en beëdigd als burgemeester van de gemeente Emmen. Dit gebeurde onder grote belangstelling tijdens een bijzondere raadsvergadering. Locoburgemeester Bouke Arends verwelkomde hem met een nieuwe ambtsketen, gemaakt door de Emmense zilversmid Aafke Hof. Nieuw ambstketen Het college vond