Nieuw Dordrecht – Museum Collectie Brands neemt het initiatief tot de oprichting van de Ondernemersclub Nieuw Dordrecht op. Veel plaatsen in de regio kennen al een dergelijk initiatief, iets wat blijkbaar voorziet in een behoefte. Bijeenkomst Het doel van een Ondernemersclub is het onderlinge netwerken en informeel contact, business tot business contacten, PR en reclame, deskundigheidsbevordering. Het is de bedoeling om