Regio – Het internationale vrouwen- en milieunetwerk WECF vindt de situatie omtrent het Drents oppervlaktewater zorgwekkend. Het water bevat bovengemiddeld veel residu afkomstig uit gewasbeschermingsmiddelen. WECF baseert zich op de meetgegevens uit 2014 van 28 meetpunten. Daaruit blijkt dat er in 379 metingen 74 verschillende actieve stoffen werden aangetroffen. In 54 van die metingen werd