EEM Groepenkasten

rekenkamercommissie emmen Archive

Uitslag rekenkameronderzoek naar EOP’s: Maak concrete afspraken

Regio – De Rekenkamercommissie Emmen (RKE) adviseert het gemeentebestuur om heldere afspraken te maken met de Erkende Overlegpartners (EOP’s). Welke doelen moeten er bijvoorbeeld behaald worden en hoe zorg je ervoor dat je eigen dorp of wijk leefbaar blijft? Belangrijke schakel De Erkende Overlegpartners (EOP’s) zijn in de gemeente Emmen een belangrijke schakel tussen het

Rekenkamercommissie Emmen onderzoekt veranderingen op arbeidsmarkt

Regio – De groei van het aantal inwoners is voor veel gemeenten in Nederland niet meer vanzelfsprekend. In Emmen daalt sinds 2010 het aantal inwoners. Deze daling zet de komende decennia door. Ook verandert de samenstelling van de bevolking: er zijn meer ouderen en minder jongeren. Deze ontwikkelingen hebben gevolgen voor de economie en de
Back To Top