Ons programma is zeer realistisch, het lost de armoede op, bestrijdt de krimp, schept wél vele banen, innoveert, investeert, pakt oorzaken aan, schrapt regels en bureaucratie, zorgt voor toegankelijke en betaalbare complementaire zorg en welzijn, ontlasting van mantelzorgers en vrijwilligers. Het zorgt voor betaalbare woningen, een effectievere en dienstbare organisatie van de gemeente, voor meer