EEM Groepenkasten

subsidie Archive

Uitreiking subsidie Stimuleringsregeling Dorpen en Wijken

Regio – De gemeente Emmen vindt een aantrekkelijke omgeving erg belangrijk voor de leefbaarheid in dorpen en wijken. Daarom biedt de gemeente subsidie voor projecten waarmee leegstand, achterstallig onderhoud en verloedering voorkomen of aangepakt wordt. Subsidie Zo krijgt Kinderboerderij Noaberhoeve subsidie voor de bouw van een nieuw onderkomen, waar men kinderen beter kan betrekken bij

Nieuws van de EOP Klazienaveen (Erkend Overleg Partner)

Klazienaveen – De EOP Klazienaveen heeft dit jaar veel initiatieven van bewoners van Klazienaveen financieel ondersteund met een subsidie. Financiële ondersteuning “Omdat de vraag om ondersteuning groter was dan ons beperkt budget, was het proces van aanvraag tot toekenning heel vaak een kwestie van wikken en wegen.”, aldus Jan Gerfen, woordvoerder van de EOP Klazienaveen. De onderstaande

Drentse amateurkunstenaars kunnen 40.000 euro verdelen

Regio – VSBfonds stelt dit jaar € 40.000 beschikbaar voor amateurkunstenaars in Drenthe. Dit budget is beschikbaar voor projecten die de deskundigheid of artistieke ontwikkeling van vrijetijdskunstenaars vergroten. Per project kan er maximaal € 5.000 worden aangevraagd via K&C in Assen en de regeling ‘Maak het in Drenthe’. Met het beschikbaar bestelde geld kan bijvoorbeeld een

Nieuw-Dordrecht wil 6 panden met belangrijke sociale functie opknappen

Nieuw-Dordrecht – Voor het opknappen van 6 panden met een belangrijke sociale functie in Nieuw-Dordrecht heeft de plaatselijke Dorpscoördinatie een aanvraag ingediend bij de Europese subsidieverstrekker Leader. Het betreft dorpshuis De Klink, erfgoedmuseum Brands, ontmoetingscentrum De Rank, de Dordse Kerk, het clubgebouw van de lokale ijsbaan en de accommodatie van voetbalclub DVC’59. Herman Reurink laat

Rabobank waardeert Project Lost Wings met cheque twv € 1250

Zwartemeer – Woensdagavond in het dorpshuis De Meerstal in Zwartemeer heeft de Rabobank een cheque ter waarde van € 1250,- overhandigd aan de organisatie van het project Lost Wing. Op de foto van links naar rechts: Jorine de Vries, Harrie Peters en Peter van der Weide (alle drie van Studiegroep Luchtoorlog Drenthe), Marijke Peters (vertegenwoordigster van

€25.000,- voor verbouwing schoolgebouw De Dobbe naar buurthuis

Klazienaveen – Wethouder René van der Weide overhandigt aan Plaatselijk Belang Barger Oosterveen een cheque met het bedrag van € 25.000,-. Dit geld is een bijdrage voor het verbouwen van een voormalig schoolgebouw De Dobbe tot buurthuis. Van der Weide: “Het schoolgebouw had geen functie meer. Verbouwing tot dorpshuis draagt bij aan de leefbaarheid in

Schenking van ruim 380.000 euro voor Drents Museum

Amsterdam/Assen – Directeur Annabelle Birnie van het Drents Museum in Assen ontving donderdag 16 februari een bijdrage van € 380.510 op het BankGiro Loterij Goed Geld Gala in Amsterdam. Zij vierde samen met de Nederlandse cultuurwereld feest: dit jaar is er een recordbedrag voor cultuur in Nederland te verdelen dankzij de BankGiro Loterij. Het Drents

Subsidie toegekend aan Zonnepark Lange Runde

Emmen – Het Zonnepark Lange Runde heeft voor een terrein van 19 hectare in het Rundedal een subsidie-toezegging van het rijk ontvangen: de zogenaamde SDE+. Dit is een belangrijke mijlpaal voor het 13.6 megawatt grote park. De subsidie garandeert het zonnepark een bepaald inkomen voor de geproduceerde elektriciteit, wat in Nederland onmisbaar is bij zonnepark-ontwikkeling.

Verlengde regeling lening zonne-energie gemeente Emmen

Emmen – Vanaf januari in het nieuwe jaar stellen de gemeente Emmen en de provincie Drenthe in totaal 1,4 miljoen euro beschikbaar voor een zonne-energieregeling voor inwoners van de gemeente Emmen. Reeds in 2015 en 2016 werd door de gemeente Emmen en de provincie Drenthe een lening voor zonne-energie verstrekt met in totaal een bedrag van zo’n 2,1 miljoen

Voor aanpak dorpen en wijken is €150.000 beschikbaar

Emmen/Klazienaveen – Voor de aanpak van dorpen en wijken is €150.000 beschikbaar. Dit bedrag is bedoeld voor het verbeteren van de leefomgeving. Dorpen en wijken kunnen vanaf 15 september tot 15 november 2016 subsidie aanvragen bij de gemeente Emmen voor het verbeteren van hun leefomgeving. Met de ‘Stimuleringsregeling dorpen en wijken’ stelt de gemeente Emmen dit maal

Rabobank steunt lokale instellingen met bijdrage

Regio – Rabobank Emmen-Coevorden steunt ook dit jaar weer verenigingen en stichtingen in Zuidoost-Drenthe met een financiële bijdrage. Verenigingen en stichtingen kunnen een financiële bijdrage aanvragen voor activiteiten in de regio via het Stimuleringsfonds van de Rabobank. Nieuwe aanvragen dienen vóór 5 september a.s. bij de Rabobank binnen te zijn. Alleen dan kunnen de aanvragers

Heeft u een idee voor een optreden, een festival of een ander bijzonder plan? Kunstbeweging Emmen kan u helpen!

Klazienaveen – Hebt u zin om iets te organiseren in uw wijk of buurt? Een optreden met lokale talenten of een musical waar de hele straat aan meewerkt? Misschien omdat de jongeren in de buurt zich vervelen, of gewoon omdat het leuk is om samen met buurtbewoners een mooi project op te zetten! Weet u

Hoe aantrekkelijk is Klazienaveen?

Klazienaveen – Hoe aantrekkelijk is Klazienaveen, of hoe aantrekkelijk is uw wijk of straat? De gemeente Emmen wil leegstand, achterstallig onderhoud en verloedering aanpakken of juist proberen te voorkomen. De gemeente kent sinds 1 december 2015 een ‘Stimuleringsregeling Dorpen en Wijken’. Een aantrekkelijke omgeving is belangrijk voor de leefbaarheid in dorpen en wijken. Leegstand, achterstallig onderhoud en

Warmte uit kippenmest bij pluimveehouder Harmes in Klazienaveen

Klazienaveen – Een Green Deal noemt men het bij de provincie Drenthe, bij pluimveehouder Harmes Holding gaat men een praktijktest uitvoeren om warmte uit kippenmest te winnen en zo op deze wijze te gaan hergebruiken. Hiervoor ontvangt het Klazienaveense bedrijf 199.900 Euro aan subsidie van de Provincie Drenthe. Praktijktesten Is het mogelijk voor pluimveehouderijen om

Sportimpuls NOC*NSF voor Klazienaveen

Klazienaveen – NOC*NSF heeft een bedrag van 70.000 euro beschikbaar gesteld voor sportimpuls in Klazienaveen. Het onlangs in het leven geroepen Sportplatform Klazienaveen heeft de aanvraag ingediend en is bijzonder verheugd met de toewijzing. Hiervoor wordt een sportimpuls project in het leven geroepen voor een periode van twee jaar. Dorien van der Kant van Sport Drenthe
Back To Top