Regio – De gemeente Emmen stelt jaarlijks een bedrag beschikbaar voor evenementen met een bovenregionaal karakter die binnen de gemeente Emmen worden gehouden. Onderbouwd Ook in 2017 is er opnieuw een budget voor het Evenementenfonds. De goed onderbouwde subsidieaanvragen kunnen worden gericht aan de gemeente Emmen. Vervolgens besluit het College van Burgemeester en Wethouders over het al dan niet toekennen van subsidies vanuit het Evenementenfonds. Voor