Regio – Het regionale vaarcircuit Zuidoost-Drenthe krijgt 745.000 euro ter beschikking uit het budget Vitaal platteland van de provincie Drenthe. Hiermee kunnen gemeenten voorzieningen aanleggen of vernieuwen doorvoeren langs de vaarroutes. Om hiervoor in aanmerking te komen moeten de gemeenten zelf een subsidieverzoek indienen en ook zelf de helft van de kosten dragen. Veenvaart Gedeputeerde Rein