EEM Groepenkasten

waterschap Archive

Groter risico op natuurbranden door droogte en hitte

Drenthe – Ook de komende week blijft het droog en vrij warm. De natuur is hierdoor droog, waardoor er sneller brand kan ontstaan. Het risico op natuurbranden is derhalve opgeschaald naar Code Geel. Code Geel betekent niet direct dat er een grote kans op natuurbrand is, maar dat men wel voorzichtig moet zijn met vuur

WECF verontrust over middelenresten in oppervlaktewater

Regio – Het internationale vrouwen- en milieunetwerk WECF vindt de situatie omtrent het Drents oppervlaktewater zorgwekkend. Het water bevat bovengemiddeld veel residu afkomstig uit gewasbeschermingsmiddelen. WECF baseert zich op de meetgegevens uit 2014 van 28 meetpunten. Daaruit blijkt dat er in 379 metingen 74 verschillende actieve stoffen werden aangetroffen. In 54 van die metingen werd

Baggeren in Van Echtenskanaal in Klazienaveen

Klazienaveen – Waterschap Vechtstromen is deze week begonnen met het baggeren in het Van Echtenskanaal in Klazienaveen, ter hoogte van de Kloostermanswijk. Hierbij zal naar verwachting zo’n 4300 m3 slib worden verwijderd. De baggerwerkzaamheden zullen dit jaar klaar zijn. Vorig jaar in november en december werden 2 korte delen in het centrum van Klazienaveen en een langere

We kunnen niet zonder sluizen

Regio – Wie door de Veenkoloniën in Drenthe en Groningen rijdt ziet alleen een vlak landschap. Nergens heuvels, laat staan bergen, nergens dalen, helemaal niks van dat alles. Toch is Nederland niet zo vlak als het op het eerste oog lijkt. Er zijn wel degelijke aanzienlijke hoogteverschillen. Daarom kunnen wij ook niet zonder sluizen. Om

Meer dan 8000 kuub slib uit kanaal in centrum Klazienaveen

Tijdens de baggerwerkzaamheden in het Van Echtenskanaal in het centrum van Klazienaveen is er al meer dan 8.000 kuub slib naar boven gehaald. Om een idee te geven hoeveel dat is: als al het slib op een voetbalveld van 100 x 50 meter zou worden gestort, dan zou de sliblaag zo’n anderhalve meter hoog worden.
Back To Top