Emmen – De gemeente Emmen werkt aan het opstellen van geurbeleid. Dit beleid richt zich alleen op geur, veroorzaakt door veehouderijen. De Wet Geurhinder en Veehouderij (WGV) biedt de gemeente de mogelijkheid om zelf regels vast te stellen als het gaat om toegestane geurhinder tussen veehouderijen en omliggende woningen. Dit gebeurt binnen wettelijk vastgestelde kaders. De gemeente Emmen presenteert het concept geurbeleid tijdens 2 inloopbijeenkomsten op