EEM Groepenkasten

windenergie Archive

LTO: Tuinbouw Klazienaveen moet verduurzamen

Klazienaveen – De Land- en Tuinbouworganisatie LTO Glaskracht heeft in een brief aan de gemeente Emmen en de Provinciale Staten om hulp gevraagd. Zij zijn van mening dat de tuinbouw in Klazienaveen moet verduurzamen en luiden daarom de noodklok. Het tuinbouwgebied levert bloemen, planten en groenten aan supermarkten, bloemisten en winkeliers. Cees Ruhé van LTO

Gemeente Emmen organiseert startbijeenkomst windenergie

Regio – De gemeente Emmen organiseert een informatiebijeenkomst over het vervolg van windenergie. Meebeslissen Na ongeveer 2 jaar voorbereiding met milieuonderzoeken en 2 gebiedsprocessen zijn met de vaststelling van de ‘Structuurvisie Emmen, Windenergie’ de gebieden Pottendijk (50,5 megawatt), Zwartenbergerweg (24 megawatt) en N34 (21 megawatt) aangewezen als locaties waar windpark-ontwikkelaars een windpark kunnen bouwen. De gemeente

Locaties voor windmolens bekend

Regio – Op dinsdag 28 juni heeft de gemeenteraad de ‘Structuurvisie Emmen, Windenergie’ vastgesteld. Met dit besluit heeft de raad de locaties aangewezen waar windparken mogen worden gebouwd. Ook staan in de structuurvisie eisen waaraan ontwikkelaars van een windpark zich moeten houden om hinder te beperken. Met het vaststellen van de structuurvisie zijn de volgende

Besluit over windenergie in Emmen

Regio – Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Emmen stelt de gemeenteraad voor een besluit te nemen over de Structuurvisie Emmen, Windenergie. In de structuurvisie worden de gebieden Pottendijk (50,5 MW), Zwartenbergerweg (24 MW) en N34 (21 MW) aangewezen als locaties waar windpark-ontwikkelaars een windpark kunnen bouwen. Zo min mogelijk hinder is bij

Wakker Emmen stelt vragen over motie windmolens Tweede Kamer

Emmen – Wakker Emmen heeft de motie van Tweede Kamerlid Smaling gelezen, welke onlangs met ruime meerderheid is aangenomen in de Tweede Kamer. Energiewoordvoerder Henk Linnemann zal hierover vragen stellen in de eerstvolgende raadsvergadering. “De strekking van de aangenomen motie is dat de regering wordt verzocht alternatieven zoals zonnepanelen volwaardig mee te wegen in de

Meer tijd Emmen voor invoeren windenergie

Emmen – De gemeente Emmen krijgt van de provincie Drenthe meer tijd om het proces van windenergie uit te voeren. Wethouder René van der Weide is blij met de toezegging van de provincie: “De gemeente Emmen streeft ernaar om hinder en overlast voor inwoners zoveel mogelijk te beperken. Om dit zorgvuldig te kunnen doen, hebben

College Emmen past regieplan windenergie aan

Emmen – Het college van Burgemeester en Wethouders heeft een gewijzigd Regieplan windenergie vastgesteld. De gemeente Emmen wil de overlast en gezondheidsrisico’s voor inwoners zoveel mogelijk beperken en kiest er voor om de 95,5 MW op een zo groot mogelijk afstand van woongebieden te realiseren. Uit onderzoek blijkt dat als 1.100 meter tot woongebieden wordt

College Emmen steunt plannen windmolenpark

Klazienaveen – B&W van Emmen steunt het plan van het Tuindersinitiatief van Klazienaveen omtrent een klein windmolenpark op het voormalige tuinbouwgebied Rundedal langs de A37. B&W Emmen liet dit middels een brief aan de gemeenteraad weten. Aanstaande donderdag zal dit ook door de Emmer politiek worden besproken. Het Tuindersinitiatief kwam met een plan voor 5

College vraagt meer tijd voor bestudering windmolenplannen

Regio – De Raadsvergadering over het Regieplan Windenergie Emmen, dat oorspronkelijk gepland stond voor donderdagavond 20 november, is verschoven naar donderdagavond 27 november. Het college heeft aangegeven meer tijd nodig te hebben om alle gevraagde informatie en initiatieven, zoals die van de tuinders in Klazienaveen, uit te werken. Het regieplan krijgt een update en het

Tuindersinitiatief komt met gewijzigd plan windmolenpark

Klazienaveen – Het Tuindersinitiatief Windenergie Rundedal, waarin tuinders uit Klazienaveen zijn verenigd, hebben hun plannen voor een klein windmolenpark op het voormalig tuinbouwgebied Rundedal langs de A37 enigszins aangepast. In het nieuwe plan zullen de windmolens op minimaal 1100 meter van de bebouwde kom komen te staan en minimaal 500 meter van bedrijfswoningen in de tuinbouw. B&W
Back To Top