EEM Groepenkasten

windmolen Archive

50,4 MW aan windmolens op Energiepark Pottendijk

Regio – Energiepark Pottendijk B.V. wil 12 tot 14 windmolens op de locatie Pottendijk realiseren. De molens van minder dan 150 meter hoog en een plaatsingsduur van 16 jaar, zijn samen goed voor 50,4 MegaWatt aan windenergie. Om dit mogelijk te maken heeft initiatiefnemer Jeroen Deddens onlangs afspraken met Raedthuys en Yard gemaakt over hun

Nationale Molendag op zaterdag 13 en zondag 14 mei

Regio – De 45ste Nationale Molendag wordt dit jaar op zaterdag 13 en zondag 14 mei gehouden. Dit weekend vormt de uitgelezen kans om een molen van binnen te bekijken. Ruim 900 molens door het hele land zullen draaien en/of malen waarvan het merendeel ook de deuren voor je open zet. Ga ook naar binnen en

Locaties voor windmolens bekend

Regio – Op dinsdag 28 juni heeft de gemeenteraad de ‘Structuurvisie Emmen, Windenergie’ vastgesteld. Met dit besluit heeft de raad de locaties aangewezen waar windparken mogen worden gebouwd. Ook staan in de structuurvisie eisen waaraan ontwikkelaars van een windpark zich moeten houden om hinder te beperken. Met het vaststellen van de structuurvisie zijn de volgende

Windmolenplan is er door, gemeenteraad stemt voor

Emmen – Het windmolenplan is er door. Van dinsdag op woensdagnacht, net na twaalven, heeft het grootste gedeelte van de gemeenteraadsleden voor het door het college vastgestelde windmolenplan gestemd. Dat houdt in dat er in de toekomst 7 windmolens bij de N34, 8 bij de Zwartenbergerweg en 17 bij de Pottendijk zullen komen. Met een

Tuinders Klazienaveen willen wel windmolens

Klazienaveen – Er is nog steeds heel veel te doen over de windmolens. De discussie (als die er al geweest is) over of ze wel of niet komen is inmiddels allang voorbij: de windmolens komen er. Alleen waar ze moeten komen is nog steeds niet duidelijk. De tuinders en omwonenden van het tuinbouwgebied Klazienaveen zijn

Besluit over windenergie in Emmen

Regio – Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Emmen stelt de gemeenteraad voor een besluit te nemen over de Structuurvisie Emmen, Windenergie. In de structuurvisie worden de gebieden Pottendijk (50,5 MW), Zwartenbergerweg (24 MW) en N34 (21 MW) aangewezen als locaties waar windpark-ontwikkelaars een windpark kunnen bouwen. Zo min mogelijk hinder is bij

Tegenstanders windmolens sturen brief naar Nationale Ombudsman

Regio – Vanuit de burgerij van Emmen en andere gemeenten hebben 9 mensen, waaronder 4 Emmenaren, middels een brief een klacht ingediend bij de Nationale Ombudsman tegen de plaatsing van windmolens in Drenthe en tegen het doordrukken van plaatsen van windmolens in Emmen. Zij zijn van mening de overheid de democratie buiten werking heeft gesteld

Gemeente Emmen doet onderzoek naar energieneutraal gebied

De gemeente Emmen, de gemeente Haren (Dld), Landgoed Scholtenszathe, Enexis, RWE en de Universiteit Twente ondertekenen vandaag, vrijdag 12 december 2014, een intentieverklaring om samen een slim energienetwerk te ontwikkelen. Doel van dit slimme energienetwerk is een energieneutraal gebied te realiseren door verschillende energiebronnen aan elkaar te koppelen. Lokaal opgewekte energie wordt ook lokaal gebruikt.

College Emmen past regieplan windenergie aan

Emmen – Het college van Burgemeester en Wethouders heeft een gewijzigd Regieplan windenergie vastgesteld. De gemeente Emmen wil de overlast en gezondheidsrisico’s voor inwoners zoveel mogelijk beperken en kiest er voor om de 95,5 MW op een zo groot mogelijk afstand van woongebieden te realiseren. Uit onderzoek blijkt dat als 1.100 meter tot woongebieden wordt

College Emmen steunt plannen windmolenpark

Klazienaveen – B&W van Emmen steunt het plan van het Tuindersinitiatief van Klazienaveen omtrent een klein windmolenpark op het voormalige tuinbouwgebied Rundedal langs de A37. B&W Emmen liet dit middels een brief aan de gemeenteraad weten. Aanstaande donderdag zal dit ook door de Emmer politiek worden besproken. Het Tuindersinitiatief kwam met een plan voor 5

College vraagt meer tijd voor bestudering windmolenplannen

Regio – De Raadsvergadering over het Regieplan Windenergie Emmen, dat oorspronkelijk gepland stond voor donderdagavond 20 november, is verschoven naar donderdagavond 27 november. Het college heeft aangegeven meer tijd nodig te hebben om alle gevraagde informatie en initiatieven, zoals die van de tuinders in Klazienaveen, uit te werken. Het regieplan krijgt een update en het
Back To Top