EEM Groepenkasten

zonne-akkers Archive

Mogelijk zonneakker op gemeentelijk terrein in Oranjedorp

Oranjedorp – De Vereniging Parkmanagement Bedrijventerreinen Emmen B.V. (VPB) wil een zonne-akker realiseren op de locatie Oranjepoort, langs de autoweg tussen Klazienaveen en Emmen, met een oppervlakte van 38 ha. De bedoeling is om met dit zonnepark circa 23 Megawatt aan energie op te gaan wekken. De gronden zijn in eigendom van de gemeente Emmen. Het

Wakker Emmen stelt vragen over motie windmolens Tweede Kamer

Emmen – Wakker Emmen heeft de motie van Tweede Kamerlid Smaling gelezen, welke onlangs met ruime meerderheid is aangenomen in de Tweede Kamer. Energiewoordvoerder Henk Linnemann zal hierover vragen stellen in de eerstvolgende raadsvergadering. “De strekking van de aangenomen motie is dat de regering wordt verzocht alternatieven zoals zonnepanelen volwaardig mee te wegen in de
Back To Top