EEM Groepenkasten

Tegenstanders windmolens sturen brief naar Nationale Ombudsman

windmolen klazienaveen windenergie windmolensRegio – Vanuit de burgerij van Emmen en andere gemeenten hebben 9 mensen, waaronder 4 Emmenaren, middels een brief een klacht ingediend bij de Nationale Ombudsman tegen de plaatsing van windmolens in Drenthe en tegen het doordrukken van plaatsen van windmolens in Emmen. Zij zijn van mening de overheid de democratie buiten werking heeft gesteld door de rijkscoördinatieregeling van kracht te verklaren.

Geen inspraak over windmolens

Deze rijkscoördinatieregeling betekent dat minister van Economische Zaken Henk Kamp de beslissing neemt over de windmolens en de gemeente, de provincie en de inwoners feitelijk geen inspraak meer hebben over de plaatsing. De schrijvers van de brief vragen daarom Nationaal Ombudsman mr. Reinier van Zutphen te onderzoeken of dit wel deugt.

De brief  is onder andere opgesteld door de Wakker Emmen-raadsleden Hendrikus Velzing uit Klazienaveen en Henk Linneman uit Klazienaveen-Noord en Drents PVV-Statenlid Nico Uppelschoten uit Eelde.

Hieronder een samenvatting van die brief:

De Rijksoverheid in Den Haag heeft enige jaren geleden een list bedacht om sluipenderwijs de democratie buiten werking te stellen betogen deze 4 inwoners van Emmen. Deze heet de rijkscoördinatieregeling (RCR). Die regelt dat burgers en gemeenten niet meer mee kunnen praten over windmolens in een fase dat het er nog toe doet. En dus niet mee kunnen beslissen over ingrijpende ontwikkelingen in hun eigen leefomgeving. Die situatie is in Emmen ingetreden sinds vorig jaar stellen zij. Ondanks een overtuigende nee-stem van de bevolking tegen windmolens in de vorm van massale kiezersteun voor Wakker Emmen is onder druk van de minister de provincie Emmen onder druk gaan zetten om toch windmolens te accepteren. Het steekt de Emmenaren extra sterk dat de Haagse bureaucratie daar ook nog veel genoegen in schept. Herhaaldelijk wordt in Den Haag de loftrompet geblazen over de “brave houding” van Emmen in weerwil van de 15 zetels sterke fractie van Wakker Emmen, die met drie wethouders ook het college zou moeten kunnen maken en breken. Niets van dat alles gebeurt. De Emmense wethouder René van de Weide voert keurig een plan uit en maakt de windmolens bij de burgers acceptabel, zo heet het. Zo wordt het Emmense college ten voorbeeld gesteld en afgezet tegen de koppige gemeenten waar de raad tot het laatste middel toe alles aangrijpt om de plaatsing van windmolens te voorkomen. Zoals Aa en Hunze, Borger-Odoorn, Menterwolde, Westland.

Terwijl de inspraak in Emmen een schijninspraak is onder regie van een wethouder die zich de beslissing al op heeft laten dringen. Inspraak die achteraf plaatsvindt, waarbij de initiatiefnemers die het grote geld gaan verdienen aan windmolens ontbreken. De beslissing is op hoger niveau al genomen. Alles wat nu gebeurt, komt neer op het buiten spel zetten van de lokale democratie. Den Haag respecteert niet dat de gemeenteraad erover gaat.

Hoe komt dit? In de Structuurvisie Windenergie op Land hebben de ministers Kamp en Schultz de rijkscoördinatieregeling van toepassing verklaard. De Tweede Kamer en Eerste Kamer worden geacht daarmee te hebben ingestemd omdat zij niet binnen vier weken deze kwestie hebben geagendeerd. Als een sluipwesp is met deze regeling de democratie overvallen. En zijn de inwoners, gemeenten en gemeenteraden rechteloos gemaakt. Er wordt beslist ‘over ons, zonder ons’.

De wijze waarop de Structuurvisie Windenergie op Land tot stand is gekomen vertoont ernstige omissies zo hebben de 4 Emmenaren geanalyseerd. Vooral het ontbreken van democratische legitimatie op lokaal niveau maakt de gang van zaken m.b.t. de windmolens onacceptabel. De rijkscoördinatieregeling bewerkstelligt dat lagere overheden worden overruled door hogere overheden. Dat is ook in strijd met het Europees Handvest voor de Lokale Autonomie. Mensen verliezen het geloof in de democratie. Dat heeft grote gevolgen.

Daarom verzoeken de indieners van de klacht aan de Nationale Ombudsman een onderzoek in te stellen naar het besluitvormingsproces. Democratie moet getuigen van durf om op verkeerde beslissingen terug te komen. Om met David van Reybrouck te spreken: ‘Wat is democratie anders dan de bereidheid om uw bepalingen en beslissingen aan te passen in het licht van nieuwe gegevens, nieuwe feiten en nieuwe argumenten?’

Daarnaast is het betekenisvol dat de raad van Emmen en andere gemeenten de rug recht houden en niet berust in het huidige scenario. Het is juist van belang dat de raad zowel met politieke middelen als juridische feiten tegen de windmolens blijft besluiten, als signaal van kracht naar provincie en Rijk”, zo stellen de schrijvers van de brief.

Brief naar Nationale Ombudsman

Hieronder de gehele brief in PDF-formaat:

Brief Nationale ombudsmanBack To Top