EEM Groepenkasten

Thema-avond: De toekomst van de gemeente Emmen

kenniscafe emmenRegio – De toekomst van de gemeente Emmen. Dat is het thema van de eerste avond van het nieuwe seizoen van het kenniscafé Emmen.

Woensdag 3 oktober wordt deze avond door omstandigheden niet gehouden in Stenden Hogeschool maar in het Bruggebouw van de gemeente Emmen. De toegang tot het Bruggebouw is via de ingang aan de Vreding (achterzijde van het gemeentehuis). Aanvang van de avond is 19.30 uur. Zaal open om 19.00 uur.

Aanmelden

Entree is, inclusief koffie/thee vooraf en in de pauze en een hapje/drankje na afloop, € 8,- per persoon.

Aanmeldingen/ticketing vooraf verplicht via www.kenniscafe-emmen.nl.

Toekomst en perspectief

Er is geen toekomst zonder verleden en geen perspectief zonder een visie. Op deze thema-avond wordt de gewenste toekomstvisie van de gemeente Emmen verwoord door de burgemeester van Emmen, dhr. drs. Eric van Oosterhout, die de strategienota ‘Emmen 2030: dáár wil je zijn’ inhoudelijk tot zijn portefeuille mag rekenen. Hij wordt als spreker vooraf gegaan door dhr. dr. Gerrit van Vegchel, tegenwoordig werkzaam bij Atrivé, onderdeel van Tauw, in Utrecht. In 1995 verscheen zijn promotieonderzoek/boek De metamorfose van Emmen: een sociaal-historische analyse van twintig kostbare jaren, 1945-1965 (Boom/1995) In dit onderzoek wordt de ontwikkelingsgeschiedenis van Emmen over deze periode uitvoerig uit de doeken gedaan op basis van een toen nieuwe benaderingswijze voor moderne politieke geschiedschrijving: de politicografie.

Van Vegchel was van 2010 tot eind 2014 werkzaam als onafhankelijk en full-time voorzitter van de stadsregio Parkstad Limburg waar hij mede verantwoordelijk was voor het bedenken en uitvoeren van noodzakelijke veranderingen voor die regio op tal van noemers. Het cabaretduo 2VOUDT (Eddy Zinnemers en Rob Wilhelm) is de entr’acte op deze avond.

Overeenkomsten en verschillen

Er worden op deze avond overeenkomsten en verschillen getrokken tussen met name de regio’s Zuidoost-Drenthe en Parkstad Limburg en er wordt gesproken over gewenste toekomstperspectieven voor de gemeente Emmen op meerdere terreinen als krimp en groei van bevolking, werkgelegenheid, onderwijs/opleidingen, economie en duurzaamheid naast cultuur en welzijn en grensoverschrijdende initiatieven en activiteiten. Een en ander vanuit meerdere (verleden, heden en toekomst) invalshoeken.

De openingsavond van het Kenniscafé-seizoen belooft een interessante avond te worden.

De avond wordt mede mogelijk gemaakt door de provincie Drenthe in het kader van het project ‘Kenniscafé maakt kennis met krimp’.

Tripadvisor NL 600x300


Back To Top