EEM Groepenkasten

Uitnodiging vergadering over profielschets nieuwe burgemeester

Cees Bijl burgemeester emmenEmmen – Vandaag, donderdag 29 september praat de gemeenteraad over de profielschets van de nieuwe burgemeester van de gemeente Emmen. Iedereen is van harte welkom om deze raadsvergadering bij te wonen. De vergadering begint vanavond om 19.00 uur in de raadszaal in Emmen.

Benoeming van de nieuwe burgemeester

Om de benoeming van de nieuwe burgemeester in goede banen te leiden moet de gemeenteraad een verordening vaststellen en een vertrouwenscommissie uit zijn midden instellen. Deze commissie voert de gesprekken met potentiƫle kandidaten voor de burgemeestersfunctie. Op advies van de vertrouwenscommissie zal de gemeenteraad uiteindelijk een aanbeveling van kandidaten moeten doen aan de Minister, door tussenkomst van de commissaris van de Koning.

Profielschets

Donderdagavond staat de instelling van de vertrouwenscommissie en de vaststelling van de profielschets voor de nieuwe burgemeester op de agenda. De commissaris van de Koning, de heer Tichelaar, is in de vergadering aanwezig en zal met de voorzitter van de vertrouwenscommissie over de profielschets van de nieuwe burgemeester in gesprek gaan. Daarna vindt vaststelling van de profielschets door de gemeenteraad plaats. Na de raadsvergadering gaat de vertrouwenscommissie aan de slag. Totdat de aanbeveling van de raad voor de nieuwe burgemeester bekend gemaakt wordt, wordt niks bekend gemaakt over de sollicitatieprocedure.

Input van inwoners

Tot 15 augustus dit jaar zijn inwoners van de gemeente Emmen in de gelegenheid gesteld hun input te geven over wat zij belangrijk vinden in de profielschets van de nieuwe burgemeester. Via www.ikdaagemmenuit.nl hebben inwoners gereageerd op de concept profielschets. Er zijn diverse reacties binnen gekomen. U bent van harte welkom bij deze raadsvergadering, waarin ook nog over andere agendapunten besloten wordt. De vergadering op donderdag 29 september begint om 19.00 uur in de raadszaal in Emmen.

Algemeen


Back To Top