EEM Groepenkasten

“Veertig dagen boekje” nu beschikbaar

40 dagen boekje klazienaveenKlazienaveen – De veertig dagen tijd is de periode vóór Pasen en is van oudsher een tijd van inkeer, bezinning en inspiratie. Om hier stil bij te staan is het veertig dagen boekje beschikbaar.

Voor elke dag is een gedicht, gebed, lied of kookrecept te vinden wat te maken heeft met deze periode of met Pasen.

De protestante gemeente Eben-Heazer , de hervormde Kruiskerk, het Apostolisch Genootschap, de Rooms-katholieke Henricuskerk en de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap in Klazienaveen nemen hier gezamenlijk deel aan. Door oecumenisch te denken, en over de grenzen van het eigen geloof te kijken, hoopt men voor iedereen iets te kunnen bieden in dit boekje. Het thema van dit jaar is : IK GA, zet een stap naar de ander. Dit is ook het landelijk jaarthema.

Aansluitend hierop is er tevens een 40 dagen actie om dit thema kracht bij te zetten. Deze keer is gekozen voor Testify for Love om geld in te zamelen. Een organisatie die zich inzet om gehandicapte kinderen en hun families in Oekraïne praktisch steun geven door onder andere een kinderrevalidatiecentrum op te richten.

Mochten er mensen zijn die interesse hebben in dit veertig dagen boek, en die niet aangesloten zijn bij de bovenstaande kerkgenootschappen, dan is dit boekje te bestellen door een mail te sturen naar: oecumenischklazienaveen@gmail.com. De kosten van dit boekje zijn slechts € 2,00 per stuk.Back To Top