EEM Groepenkasten

Verhoging rioolheffing 2016 (voorlopig) van de baan

KWAK, koppelsluisEmmen – De aangekondigde verhoging van de rioolheffing in de gemeente Emmen voor het belastingjaar 2016 is van de baan. Tenminste, voorlopig. Voor het komende jaar was het namelijk de bedoeling om de rioolheffing met € 60, – per jaar te gaan verhogen.

Het huidige Gemeentelijk Rioleringsplan loopt tot eind van dit jaar, maar het Emmer college wil deze periode nu gaan verlengen totdat het nieuwe plan gereed is. Het nieuwe Gemeentelijk Rioleringsplan wordt namelijk gebaseerd op het Afvalwaterplan, een samenwerking met afvalwaterketen Noordelijke Vechtstromen. Dit plan is naar verwachting pas in 2016 gereed. In de gemeente Emmen wordt nog altijd gekeken naar de theoretische levensduur van een rioolbuis, terwijl uit de samenwerking met het Afvalwaterketen naar voren komt, dat het beter is om te kijken naar het functioneren van de riolering.

Kostenpost

De rioolheffing is een gemeentelijke belasting die u betaalt voor bijvoorbeeld het gebruikmaken van het rioolleidingssysteem. Eigenaren van woningen en bedrijven zijn verplicht om deze belasting betalen. De gemeente gebruikt de binnengehaalde gelden van de rioolheffing voor onder andere de inzameling, afvoer en zuivering van het afvalwater, maar ook voor de kosten van de inzameling en de afvoer van regenwater, sneeuw en hagel.  Tevens is ook het het onderhoud van bijvoorbeeld sloten, greppels en van de vaarwegen een behoorlijke kostenpost voor de gemeente. Ieder jaar beslist de gemeente op 1 januari of u voor dat jaar een belastingaanslag ontvangt. Als u uw woning of bedrijf in de loop van het jaar aan een andere eigenaar verkoopt, heeft dit geen invloed op de belastingheffing over dat jaar. Meestal wordt dit bij de (ver)koop door de notaris verrekend.

(Bron: gemeente Emmen)Back To Top