EEM Groepenkasten

Verlengde regeling lening zonne-energie gemeente Emmen

zonnepanelenEmmen – Vanaf januari in het nieuwe jaar stellen de gemeente Emmen en de provincie Drenthe in totaal 1,4 miljoen euro beschikbaar voor een zonne-energieregeling voor inwoners van de gemeente Emmen.

Reeds in 2015 en 2016 werd door de gemeente Emmen en de provincie Drenthe een lening voor zonne-energie verstrekt met in totaal een bedrag van zo’n 2,1 miljoen euro. Dit bedrag werd verdeeld over zo’n 250 deelnemers. De regeling is minimaal € 2.500,- en er mag maximaal € 7.500,- geleend worden. De regeling kent een looptijd van 10 jaar tegen een aantrekkelijke rente (3%). De regeling kan worden aangevraagd bij het Samenwerkingsverband Noord Nederland.

Kijk voor meer informatie op Drents Energieloket.

Kijk hier of jouw dak ook geschikt is voor zonnepanelen. Een groen dak is zeer geschikt, licht groen is geschikt, geel is gemiddeld geschikt, oranje is ongeschikt en rood is helemaal ongeschikt.Back To Top