EEM Groepenkasten

Voet- en fietspad Kamerlingswijk WZ vernieuwd

zwartemeer kamerlingswijk wzZwartemeer – Afgelopen jaren liep het experiment waarbij de Dorpsraad Zwartemeer zelf projecten op gebied van grijs en groen uitvoerde. Als vervolg hierop wordt binnenkort het voet- en fietspad langs de Kamerlingswijk W.Z. in Zwartemeer vernieuwd.

Dit pad is in slechte staat door de boomwortels die onder het pad door lopen. Nadat een aannemer de opdracht heeft gekregen, wordt het voet- en fietspad opnieuw herstraat. Dit is het resultaat van een bijzondere samenwerking tussen de Dorpsraad Zwartemeer, bewoners van de Kamerlingswijk en de gemeente Emmen.

Experiment

In Zwartemeer is in 2013/2014 een experiment uitgevoerd, waarbij het dorp zelf beschikking had over budgetten om projecten op het gebied van grijs en groen uit te voeren. Uit de evaluatie van dit experiment met de Dorpsraad kwam de wens naar voren om de werkwijze voort te zetten. De Dorpsraad sprak de wens uit om het voet- en fietspad langs de Kamerlingswijk aan te pakken. Het project werd te groot voor een bewonersinitiatief en de Dorpsraad heeft de gemeente gevraagd mee te denken in een oplossing. Daarom is een werkgroep opgericht bestaande uit een afvaardiging van de Dorpsraad, betrokken buurtbewoners en specialisten van de gemeente Emmen. Deze werkgroep heeft verschillende opties onderzocht voor de aanpak van het voet- en fietspad, onder andere verplaatsen naar een andere plek (aan de overzijde, langs de weg) of vernieuwen van het bestaande pad. Van deze opties zijn de voor- en nadelen in kaart gebracht. Vervolgens heeft de werkgroep de verschillende opties gepresenteerd aan de omwonenden van de Kamerlingswijk. Op- en aanmerkingen zijn betrokken bij het advies dat de werkgroep aan het college van burgemeester en wethouders heeft gegeven.

‘Je kunt je geld maar één keer uitgeven’

De grootte van dit project maakte dat de Dorpsraad Zwartemeer en de gemeente samen nauw moesten optrekken. Wethouder René van der Weide is zeer tevreden over hoe dit verliep: “Dorpen willen meer controle over de projecten in hun omgeving. Maar dat vraagt van beide partijen een andere manier van denken en werken. Als je dat goed doet, krijg je dus een uitkomst waar het dorp en de gemeente volledig achter staan.”. André Strijker van de Dorpsraad Zwartemeer is het daar helemaal mee eens: “Het betekent voor ons ook een stukje bewustwording, want je kunt je geld maar één keer uitgeven. Dus dat wil je op een goede manier doen. Samen hebben we gekeken hoe we daar lokaal de meeste vruchten van plukken. Dus we willen ook graag een lokale ondernemer die hier aan het werk kan”.Back To Top