EEM Groepenkasten

Voorlopige lijst met Carbid-locaties Klazienaveen is bekend!

carbid schieten gemeente emmen klazienaveenKlazienaveen – De gemeente Emmen heeft een voorlopige lijst met zogenaamde Carbid-locaties samengesteld. Volgens de nieuwe regelgeving mag er alleen nog op de vastgestelde locaties met Carbid geschoten worden tijdens oud en nieuw.

De lijst met Carbid-locaties is nog niet definitief, er kunnen nog tot 20 november aanstaande locaties aan toegevoegd worden. Hiervoor dient een verzoek tot toevoeging ingediend gaan worden. De complete lijst met locaties die al goedgekeurd zijn, is te vinden op de website van de gemeente, ook staat hier de nieuwe regelgeving vermeld. Na 20 november worden alle locaties waarvoor een verzoek tot toevoeging is ontvangen, getoetst of ze voldoen aan de nieuwe regels.

Definitief

Op uiterlijk  29 november stelt het college de definitieve locatielijst vast. Dit zijn dan de definitieve locaties waar het komende oud en nieuw met Carbid geschoten mag worden. Tegen dit besluit is ook een bezwaar en beroep mogelijk. De gemeente stelt vanaf heden ieder jaar telkens opnieuw een lijst op met zgn. Carbid-locaties, ook is de regelgeving eenvoudiger geworden.

Locaties Klazienaveen

De tot dusver aangewezen locaties op de huidige lijst in Klazienaveen zijn als volgt:

48 Akkerdistel /Boterbloem, grasveld, achter op perceel
49 Andoorn, landbouwgrond achter nummer 4, midden op perceel
50 Antares, hoek Van Echtenskanaal en Boterbloem, grasveld, achter op perceel
51 Brugstraat hoek Boterbloem, grasveld begraafplaats, zover mogelijk naar Brugstraat
52 De Kap 303, bij volkstuinen
53 Derksweg, weiland tegenover nummer 66
54 Dordsedijk 110
55 Dordsedijk 43
56 Dordsedijk 475, agrarisch perceel achter de woning
57 Het Roer, park bij vijver
58 Kloostermanswijk wz 37, achter op perceel
59 Kruiwerk nabij vijver
60 Lange Spruitstraat ter hoogte van nummer 58, grasveld
61 Oude Dordsedijk 56, weiland
62 Tijm tegenover nummer 1
63 Van Echtenskanaal 246, achter op perceel
64 Van Echtenskanaal NZ achter huisnummer 246
65 Veenhoeksweg 18, achter op perceel
66 Voeghoutenstraat, voetbalveld
67 Wega, groenperceel tegenover Antares
68 Klazienaveen-Noord Scholtenskanaal wz / hoek Verlengde Splitting, midden op perceel

Klik hier voor de complete (voorlopige) lijst van de gemeente Emmen (pdf bestand).

Nieuwe regelgeving

  • Carbid schieten mag alleen tijdens de jaarwisseling op 31 december van 10.00 uur tot 1 januari 02.00 uur op eigen grond of met toestemming van de eigenaar.
  • Je moet minimaal 50 meter afstand houden van de woonbebouwing en 300 meter afstand van gebedshuizen, zorginstellingen en dierenverblijven *.
  • Gebruik maximaal 5 bussen als de plek 50 meter van de woonbebouwing staat.
  • Is deze afstand 75 meter of meer? Dan mag je meer dan 5 bussen gebruiken.
  • De maximale inhoud per bus is 50 liter.
  • Er mag alleen geschoten worden op de locaties, die staan in de lijst die het college van burgemeester en wethouders ieder jaar vaststelt.

* een zogenaamde inrichting in de zin van de ‘Wet Milieubeheer’.

Staat de locatie waar je altijd met Carbid schiet op deze lijst, dan hoef je niets te doen. Staat je locatie niet op de lijst en voldoet je locatie naar jouw mening wel aan de nieuwe regelgeving? Mail dan vóór 20 november aanstaande de locatie, het adres en zo mogelijk een situatietekening door naar gemeente@emmen.nl. Het college toetst de aangedragen locaties aan de nieuwe regels en is voornemens uiterlijk 29 november aanstaande een besluit hierover te nemen, over dit besluit wordt je uiteraard geïnformeerd.

Tripadvisor NL 600x300


Back To Top