EEM Groepenkasten

Wakker Emmen ontevreden over beantwoording vragen

kinderspeelplaatsRegio – De fractie van Wakker Emmen heeft het Emmer college van B&W een brief geschreven waarin zij haar beklag doet over de trage beantwoording van artikel 38 vragen. Artikel 38 vragen zijn vragen, die een raadslid kan stellen en waar antwoord op gegeven moet worden. De voorschriften stellen dat deze vragen binnen 30 dagen beantwoord moeten worden en indien noodzakelijk kan de beantwoordingstermijn verlengd worden tot 60 dagen.

Zonder overleg verwijderen speelplaatsen

Het is al een langere tijd een groeiende frustratie van Wakker Emmen dat de beantwoording van artikel 38 vragen te lang op zich laat wachten. De spreekwoordelijke druppel die de emmer deed overlopen en wat heeft geresulteerd in de opgestelde brief aan het college, waren de artikel 38 vragen betreffende het zonder overleg verwijderen van speelplaatsen, ingediend door Wakker Emmen raadslid Henk Bos.

Henk Bos: “Ik kan geen verklaring bedenken waarom deze relatief eenvoudige vragen niet binnen de termijn van 30 dagen zijn beantwoord, erger nog, zelfs de termijn van 60 dagen is niet gehaald. Als er nu een onderbezetting was op het gemeentehuis, dan had dat een verklaring kunnen zijn, maar dat is geenszins het geval. Niet alleen de trage beantwoording stoort ons, maar ook de administratieve verwerking van de vragen, deze administratieve verwerking is doorspekt met foute data en de ontvangstbevestiging komt pas na drie weken met vrijwel direct daar op een bericht dat de beantwoordingstermijn is verlengd. Op zo’n manier voel je je als raadslid niet serieus genomen.”

Helder antwoord

In de brief die Wakker Emmen naar het college van B&W verstuurt zal om een helder antwoord worden gevraagd, wat de reden is van de te late beantwoording.

Raadslid Henk Bos: “Als er geen goede verklaring wordt gegeven voor de gang van zaken in het beantwoorden van de artikel 38 vragen, dan zullen wij dit onderwerp besproken willen hebben tijdens een van de aanstaande commissievergaderingen.”Back To Top