EEM Groepenkasten

Wakker Emmen stelt vragen over bezinningsperiode Drents Windpark

windmolen windmolens windenergie - pixabayEmmen – De fractie van Wakker Emmen zal tijdens de raadsvergadering van 22 december a.s. vragen stellen over de aangenomen motie in de Tweede Kamer over een bezinningsperiode voor het Drents windpark.

Onderzoek naar alternatieve energieproductie

Raadslid Henk Linnemann: “De motie kreeg steun van bijna de volledige Tweede Kamer, inclusief de VVD. De strekking van de motie is, dat er een bezinningsperiode wordt ingesteld tot de verkiezingen volgend jaar, en tevens dat er onderzoek moet komen naar alternatieve energieproductie.

Moet ook voor Emmen gelden

Als andere gemeenten in Drenthe kunnen kijken naar alternatieve vormen van duurzame energie, dan moet dat ook zeker voor Emmen gelden. Ook de bezinningsperiode is verstandig. Het lijkt ons, dat mogelijke initiatiefnemers van windmolens ook eerst duidelijkheid willen over wat er na de landelijke verkiezingen allemaal gaat gebeuren. Kortom, gelijke monniken, gelijke kappen.”Back To Top