EEM Groepenkasten

Waterbuffer Zwartemeer brengt stukje oorsprong terug

ganzen, bargermeerZwartemeer – De nog aan te leggen waterbuffer tussen De Panden en de Hogeweg in Zwartemeer gaat ervoor zorgen dat Zwartemeer een stukje oorsprong in het nieuwe nog te vormen Swarte Meer terug krijgt.

De hiervoor benodigde werkzaamheden zullen in oktober beginnen, dat meldt de Bestuurscommissie Bargerveen-Schoonebeek. Het plan maakt onderdeel uit van de herinrichting van het natuurgebied Bargerveen. Ook bij Weiteveen en Schoonebeek staan deze waterbuffers gepland om verdroging van het Bargerveen tegen te gaan. Het huidige dorp Zwartemeer is gebouwd op de bodem van het destijds drooggelegde Swarte Meer. De waterbuffer wordt iets kleiner dan het oorspronkelijke meer, en komt iets zuidelijker te liggen ten opzichte van het oorspronkelijke meer.

Het is tevens de bedoeling om in het nieuwe meer een schiereiland te creëren. Hiermee wordt enigszins tegemoet gekomen aan opmerkingen vanuit omwonenden en de inwoners van het grensdorp. Er werd voor overlast gevreesd van de ganzen op aanvankelijke geïsoleerde eiland dat gepland stond. Door van het eiland een schiereiland te maken, is dat probleem grotendeels opgelost. Een schiereiland is beter toegankelijk voor mens en dier en daardoor kunnen ganzen niet helemaal ongestoord broeden en voedsel zoeken.

Onderdeel van de plannen is tevens de aanleg van een fietspad langs het beekje De Runde. Ook komt er een fietspad aan de noordkant van de buffer. Dit op verzoek van en in overleg met de Dorpsraad van Zwartemeer, die er tevens bij heeft bedongen, dat er een extra afslag naar het dorp wordt aangelegd. Het fietspad aan de Dorpshuiswijk nz. wordt daarmee ook aangesloten op het huidige tegel-wandelpad.

Op dit moment wordt onderzocht of het mogelijk is om een dwarsverbinding te maken vanaf het informatiepunt naar de Nieuweweg, ongeveer ter hoogte van Camping Veenweide. Het bestek voor de werkzaamheden is nu definitief, zodat de werkzaamheden in oktober  kunnen starten. Hiervoor mogen vijf aannemers een offerte en een Plan van Aanpak indienen.

(Bron: bestuurscommissie Bargerveen-Schoonebeek)







Back To Top