EEM Groepenkasten

Waterspeelplaatsen voor dorpen en wijken

waterspeelplaatsen, gemeentelijk beleidRegio – Gemeente Emmen geeft elk dorp of wijk de mogelijkheid om een waterspeelplaats te krijgen. Per dorp of wijk neemt de gemeente echter slechts 1 waterspeelplaats in onderhoud. Dat zijn 2 voorwaarden uit het nieuwe beleid voor waterspeelplaatsen in de gemeente Emmen. Het college van burgemeester en wethouders heeft het beleid op 4 november vastgesteld. Belangrijk in het beleid is dat alle speelplaatsen voldoen aan de wettelijke eisen. Een andere regel is dat per gebied waar een Erkende Overleg Partner (EOP) actief is, € 25.000,- beschikbaar wordt gesteld vanuit de gemeente voor een waterspeelplaats. Dit gaat om een cofinanciering. De EOP moet de andere 50% bijleggen. In totaal is voor de waterspeelplaatsen een bedrag van € 560.000,- beschikbaar gesteld.

Andere mogelijkheden dan slopen

Halverwege 2013 nam het college een besluit om de 16 waterspeelplaatsen in de gemeente Emmen te slopen, omdat ze niet meer voldeden aan de veiligheidseisen. Mede op verzoek van de raad is onderzocht of hiervoor geen andere mogelijkheden waren. Die zijn nu gevonden. Na overleg met de Erkende Overlegpartners over cofinanciering en onderhoudskosten, is het nieuwe beleid tot stand gekomen. Zo krijgen de dorpen/wijken hun eigen waterspeelplaatsen.

Beleid Waterspeelplaatsen

Belangrijke aandachtspunten in het beleid zijn dat in elk dorp en elke wijk één speelvoorziening met water mogelijk is, mits er al een mogelijkheid bestaat voor spelen met water in het openbaar gebied. En mits er minimaal 100 kinderen in een dorp of wijk wonen in de leeftijd 0 tot 12 jaar. De EOP wordt gevraagd 50% te financieren bij de aanleg of vervanging. Hiervoor mag zij ook andere subsidiebronnen aanboren. De gemeente neemt per dorp of wijk één waterspeelplaats in onderhoud (schoonmaak, reparatiekosten, waterverbruik, etc.).

Bestaande waterspeelplaatsen

Met EOP’s in de dorpen/wijken waar al een waterspeelplaats was, zijn afspraken gemaakt over de daar bestaande speelplaatsen. Zo gaan we in Angelslo waarschijnlijk één uitgebreide waterspeelplaats behouden (volledig vernieuwd), worden er vier gesloopt, waarvan één helemaal verdwijnt. Op de andere drie locaties wordt een waterkraan geplaatst voor ‘spelen met water’. In Nieuw-Weerdinge wordt de waterspeelplaats gesloopt, maar krijgt het dorp hiervoor een speeltoestel. Met een aantal Erkende Overlegpartners moeten nog nadere afspraken worden gemaakt.Back To Top