EEM Groepenkasten

WECF verontrust over middelenresten in oppervlaktewater

oppervlaktewater waterschap vervuilingRegio – Het internationale vrouwen- en milieunetwerk WECF vindt de situatie omtrent het Drents oppervlaktewater zorgwekkend. Het water bevat bovengemiddeld veel residu afkomstig uit gewasbeschermingsmiddelen.

WECF baseert zich op de meetgegevens uit 2014 van 28 meetpunten. Daaruit blijkt dat er in 379 metingen 74 verschillende actieve stoffen werden aangetroffen. In 54 van die metingen werd de norm overschreden.

Het oppervlakte water bij Smilde, Oosterhesselen, Erica, Barger-Compascuum, Klazienaveen en Hoogeveen blek het meest belast te zijn. In deze gebieden kwamen bij de meetpunten 25 tot 41 verschillende chemische stoffen naar boven, waarvan de helft te boek staat als zeer gevaarlijk, aldus de organisatie.

Afbraakproducten

Onder de 74 verschillende aangetoonde actieve stoffen bevonden zich 28 verschillende herbiciden, 19 verschillende insecticiden en 28 verschillende fungiciden. Enkele daarvan zijn gericht tegen verschillende doelgroepen. Ook werden nog 5 verschillende afbraakproducten van een actieve stof aangetoond waarvan de werking onbekend is.

WECF claimt dat de werkelijke situatie nog ernstiger zou kunnen zijn. Een kwart van de stoffen waar op werd gemonitord kon namelijk door beperkingen in de analyse niet of slechts gedeeltelijk worden gemeten.

Hekkesluiter

Het is volgens WECF-onderzoekster Margriet Samwel de hoogste tijd dat ook Drenthe een duurzame land- en tuinbouw in de praktijk brengt. Met 0,66 procent biologische teelt is Drenthe hekkesluiter. Drenthe heeft zeer kwetsbare gronden, maar de programma’s die tot nu toe zijn ontwikkeld om ze te beschermen werken onvoldoende.

Waterschap Hunze en AA’s laat weten het rapport zeer serieus te nemen en is inmiddels bezig met diverse programma’s om vervuilingen bij de bron aan te pakken. Een onderdeel daarvan is voorgelicht verschillende gebruikers van middelen en het aansporen om er iets aan te doen.

Samenwerken

Het is de bedoeling van het waterschap om samen te werken in plaats van alleen hand te haven. Hunze en Aa’s sluit deze zomer een convenant met de glastuinbouw in Klazienaveen om daar de uitstoot van gewasbescherming te reduceren. Indien gebruikers daar geen werk van maken, kunnen er restricties komen. Er zit dus beweging in, maar de omschakeling heeft tijd nodig.

(Bron: nieuweoogst.nu)

 Back To Top