EEM Groepenkasten

Wespen, misschien niet leuk, maar wel nuttig

wesp, wespen, wespennestKlazienaveen – Misschien zijn ze niet leuk en klinkt het wellicht een beetje raar, maar wespen zijn nuttige dieren, want ze vangen andere, vaak ook hinderlijke insecten om ze op te eten of te voeren aan hun larven, kortom wespen zijn belangrijke insectenbestrijders. Daarom moet je wespen alleen bestrijden in noodgevallen, bijvoorbeeld als wespen een direct gevaar voor de leefomgeving gaan vormen.

Toch kunnen er goede redenen zijn om wespen te bestrijden en om een wespennest te verwijderen. Wespen, en dan alléén de vrouwtjeswespen, kunnen zich agressief gedragen en steken, zeker als hun wespennest verstoord wordt. De steek van een wesp kan erg pijnlijk zijn en kan bij mensen een gevaarlijke allergische reactie teweeg brengen. Als een wesp een steek geeft aan bijvoorbeeld een mens, wordt er tegelijkertijd een alarm-geurstof verspreid. Hierdoor worden andere wespen gealarmeerd en zullen te hulp schieten, zodat er binnen een kort tijdsbestek er veel wespen zullen verschijnen. Eén steek van een wesp kan al gevaar opleveren voor mensen die daar allergisch voor zijn, en er zijn gevallen bekend waarbij 20 steken dodelijk waren.

Koningin

De in Nederland meest voorkomende wespensoorten hebben een nest voor de periode van slechts één jaar, zodat de koningin na de winter telkens opnieuw begint met het vestigen van een nieuw nest. Bij de ongediertebestrijding neemt de bestrijding van wespen in de zomermaanden een belangrijke plaats in. Het komt namelijk nogal eens voor dat wespen op een lastige plaats, bijvoorbeeld naast de voordeur of achterdeur, in de spouwmuur hun nest maken en dan is het gevaar voor het oplopen van steken zo groot dat het noodzakelijk geacht kan worden om de wespenpopulatie uit te roeien. Het bestrijden van wespen in uw leefomgeving kan op een aantal verschillende manieren. U kunt wespen verjagen of ze verdelgen door een wespenvanger te plaatsen, wespenpoeder te strooien of een ander wespen bestrijdingsmiddel toe te passen, of je kunt het wespennest bij voorkeur laten verwijderen. De situatie zou ertoe kunnen leiden dat een bestrijder uit het oog verliest, dat het hier om zeer nuttige insecten gaat.

Sterven

Na de bevruchting sterven de mannetjes al spoedig en na de eerste nachtvorsten sterven ook de werksters en de oude koningin. De exemplaren die overblijven zijn de bevruchte wijfjes, ofwel de koninginnen van het volgende jaar. Zij moeten ergens overwinteren, ze doen dat bijvoorbeeld hangend aan hun kaken aan haardhout. Ook achter de loszittende schors van brandhout vinden zij soms een mooi beschut plekje om de winter door te komen. Wordt het hout in de winter binnen gebracht dan zorgt de hogere temperatuur in de verwarmde ruimte ervoor dat de koninginnen ontwaken en actief worden en gaan rondvliegen.

Informatie

Hebt u (over)last van wespen, of wilt gewoon wat advies of meer informatie, kunt u contact opnemen met Area Reiniging:

Tel. 0900 – 2345555

(Bron:https://wikimedia.org)

Tripadvisor NL 600x300


Back To Top