EEM Groepenkasten

Wie bedenkt de naam voor het nieuwe theater in Emmen?

Nieuwe Theater Emmen

Emmen – In oktober 2016 opent het nieuwe theater in Emmen haar deuren. Dit nieuwe theater kan natuurlijk niet zonder een herkenbare, onderscheidende en aansprekende naam. Wie bedenkt de naam voor het nieuwe theater van Emmen? U als inwoner van de gemeente Emmen kan hier aan meedoen.

Om de naam van het nieuwe theater goed te laten landen, is het de bedoeling dat het theater de tweede helft van 2015 een naam heeft. Inwoners van Emmen, het Dierenpark, De Vrienden van de Muzeval en Klankbordgroep Theater worden opgeroepen om namen in te dienen. U kunt uw naam indienen tot 30 januari 2015 .

Na 30 januari 2015 worden de potentiële namen voorgelegd aan de beoordelingscommissie. De weging van de stemmen is dusdanig dat de ‘inwoner van Emmen’, vertegenwoordigd door Klankbordgroep en De Vrienden van de Muzeval, in totaal 13 stemmen heeft en de gemeente (eigenaar) en Dierenpark (gebruiker/exploitant) hebben samen in totaal 12 stemmen. Het college van de gemeente Emmen neemt uiteindelijk een besluit op basis van het advies van de beoordelingscommissie. Medio maart 2015 neemt het college een besluit over de naam.

Kenmerken van de nieuwe naam

De naam van het Theater moet passen in de naamgeving van de Centrumvernieuwing projecten, met name die van Wildlands. Ook moet de naam herkenbaar, onderscheidend, wervend en aansprekend zijn. Het weerspiegelt de ambitie: cultuur en natuur komen hier samen. Het theater met haar foyers vormen de ‘huiskamer van Emmen’, het is een ontmoetingsplek. Het past bij de programmering waar ‘alles is mogelijk’ centraal staat. Tot slot moet de naam zowel autonoom als in combinatie met Wildlands te gebruiken zijn.

(Bron: emmen.nl)

Tripadvisor NL 600x300






Back To Top