EEM Groepenkasten

Windmolenplan is er door, gemeenteraad stemt voor

windmolen windmolens windenergie - pixabayEmmen – Het windmolenplan is er door. Van dinsdag op woensdagnacht, net na twaalven, heeft het grootste gedeelte van de gemeenteraadsleden voor het door het college vastgestelde windmolenplan gestemd.

Dat houdt in dat er in de toekomst 7 windmolens bij de N34, 8 bij de Zwartenbergerweg en 17 bij de Pottendijk zullen komen. Met een duidelijke meerderheid, 24 tegen 14, is het plan aangenomen. De coalitiepartijen Wakker Emmen, PvdA en CDA stemden voor. Wakker Emmen fractielid Hendrikus Velzing stemde tegen.

Door het aannemen van het plan kan de gemeente nu zelf bepalen waar en tegen welke voorwaarde de molens worden geplaatst, en niet de provincie. Wakker Emmen liet weten zich te kunnen vinden in de locatiekeuze van het college en niet in het tuindersinitiatief om enkele molens in het tuinbouwgebied van Klazienaveen te plaatsen, omdat er teveel gehinderden te dicht bij de molens zouden zitten en het niet duidelijk is of er voldoende draagvlak is.

Speerpunt niet gehaald

De Drentse Ouderen Partij vroeg zich af of Wakker Emmen nog excuses gaat maken richting hun kiezers, omdat ze hun verkiezingsbelofte om de gemeente windmolenvrij te houden niet zijn nagekomen. Henk Linnemann vindt echter dat zij er ‘alles aan gedaan hebben’ om dit speerpunt te behalen, maar dat dat jammer genoeg niet is gelukt.

Hogere turbines

Er wordt nog gesproken over het verhogen van de vastgestelde ashoogte van 100 meter tiphoogte van 149 meter. Door die te verhogen wordt het vermogen groter en hoever er minder turbines worden geplaatst. Daartegenover staat dan een extra compensatie voor de bewoners.

(Bron: emmen.nu)Back To Top