EEM Groepenkasten

WMO ‘overschot’ gemeente Emmen blijft voor sociaal domein

wmo, gemeente emmenEmmen – De gemeente laat in een brief gericht aan de redacties van wijk- en dorpsbladen, weten dat het WMO-geld gereserveerd blijft voor het sociaal domein. Tevens legt in deze brief de verantwoordelijk wethouder Jan Bos uit hoe de vork in steel zit.

Inhoud brief:

30 juni 2016  ´Wmo-geld blijft voor sociaal domein´

Gemeenten in het hele land houden geld over op de Wmo-begroting 2015, zo bleek onlangs. Dat deed flink wat stof opwaaien. Ook de Emmense jaarrekening laat een overschot zien van € 10,8 miljoen in het sociaal domein, waarvan € 9 miljoen op het gebied van de Wmo. Wethouder Jan Bos legt uit hoe dit kan.

“Kort gezegd komt het hier op neer: een deel van het geld is niet besteed, we kregen meer geld van het Rijk dan gedacht en we hebben tegelijkertijd minder uitgegeven dan begroot. Het is niet zo dat we geld over houden omdat we zo streng bezuinigd hebben.” Bos snapt dat een toelichting op zijn plaats is. Hij steekt van wal. “Om met het eerste punt te beginnen: we kregen 2,7 miljoen euro meer van het Rijk dan we hadden begroot door een gunstige verdeling van de rijksbudgetten. Dat was een eenmalige meevaller en geldt niet voor 2016.”

Fondsen

De gemeente wilde voorkomen dat inwoners tussen wal en schip vallen door de nieuwe regels. Daarom was er een noodfonds van 1 miljoen voor onvoorziene gebeurtenissen ingericht. “Daar is in 2015 alleen gebruik van gemaakt door het faillissement van Heerendordt. Uiteindelijk hebben we 7 ton overgehouden”, aldus de wethouder. “Daarnaast reserveerden we geld om veranderingen te stimuleren en organisaties de mogelijkheid te bieden om te vernieuwen. We hebben gemerkt dat organisaties in 2015 vooral druk bezig waren met de omschakeling van Rijk naar gemeenten. Daardoor hebben minder organisaties dan verwacht een beroep gedaan op dit geld. Ook daar staat nog zeven ton op de rekening.”

PGB

Daarnaast stortte de Sociale Verzekeringsbank € 1,8 miljoen euro PGB-budget terug naar de gemeente. Een PGB is een persoonsgebonden budget. Met dit budget kan de inwoner zelf de ondersteuning inkopen. “We zien dat mensen minder ondersteuning afnemen. Daarnaast zijn de regels en controles voor het inkopen van ondersteuning via een PGB aangescherpt, waardoor mensen eerder kiezen voor zorg in natura, dat wil zeggen zorg van een organisatie waarmee de gemeente al afspraken heeft gemaakt. Maar wat er precies aan de hand is, is nog niet duidelijk. We moeten de definitieve cijfers nog krijgen.”

Eigen bijdrage

Van inwoners die gebruik maken van dagbesteding, individuele begeleiding, beschermd wonen of een hulpmiddel (zoals een rolstoel) vraagt de gemeente een eigen bijdrage. De hoogte is afhankelijk van het inkomen en vermogen. In 2015 ontving de gemeente 1,5 miljoen euro meer aan eigen bijdragen dan begroot. Bos: “Dat komt omdat we een heel voorzichtige inschatting hebben gemaakt van hoeveel geld we zouden krijgen. Een deel van de mensen betaalt hetzelfde als voorheen, maar een deel betaalt ook meer. Het mag niet zo zijn dat de hoogte van de eigen bijdrage reden is om geen ondersteuning aan te vragen. Dat willen we echt voorkomen en daarom gaan we daar nog eens goed naar kijken.”

Daadwerkelijke kosten

“Het overschot op de Wmo-begroting heeft zeker ook te maken met het feit dat de gemeente nu de daadwerkelijke zorgkosten betaalt van de ondersteuning die de cliënt afneemt”, stelt Bos. “De oude indicatie ging uit van tussen de 3 en 6 uur hulp per week. Op basis van wat ze nodig hadden, kozen veel cliënten voor 3 uur. Daardoor hebben we minder geld hoeven uit te geven en houden we ongeveer 2 miljoen euro over.”

Geld blijft voor sociaal domein

“Al met al”, rondt de wethouder zijn verhaal af, “is het dus echt niet zo dat Emmen geld over heeft omdat er streng bezuinigd is. Er is dan ook geen aanleiding om ons beleid aan te passen. En ik wil graag benadrukken dat het niet-bestede geld gereserveerd blijft voor het sociaal domein. Bij alle onzekerheden en veranderingen is het goed om wat achter de hand te hebben.”Back To Top